Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
AJA

AJA

Anglický jazyk 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Digitální učební materiál - Reálie anglicky mluvících zemí

Digitální učební materiál - Reálie anglicky mluvících zemí

Materiál se zaměřuje na základní informace o anglicky mluvících zemích. Pod pojmem anglicky mluvící země rozumíme nejenom Velkou Británii a USA, ale také Austrálii, Nový Zéland a Kanadu. Do textů jsou zařazeny jak geografické údaje jako povrch a vodstvo, tak i historické události, známé osobnosti, prázdniny, vzdělávací systém a průmysl. Na materiály navazují testy, kde si žáci mohou ověřit svoje znalosti, které získají po prostudování jednotlivých materiálů.

AJA » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petra Doležalová Profil uživatele | 7.11.2013 17:29  
 
Digitální učební materiál - Anglická gramatika

Digitální učební materiál - Anglická gramatika

Materiál obsahuje základní gramatické jevy na poli morfologie a syntaxe, jejich užití a tvoření. Na ně navazují testové úkoly. Pod pojmem gramatické jevy rozumíme nejenom orientaci v časové soustavě (přítomné a minulé časy a jejich průběhové formy), ale také práci s podstatnými jmény, užívání členů, tvoření množného čísla. Materiál také vysvětluje pojem počitatelnosti (jedna z kategorií podstatných jmen, která v češtině neexistuje) a s tím související užití some a any. Neopomenuty nezůstávají ani přídavná jména a zájmena. Zvláštní kapitoly jsou věnovány i syntaxi.

AJA » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petra Doležalová Profil uživatele | 7.11.2013 17:28  
 
500 nejpoužívanějších anglických slov

500 nejpoužívanějších anglických slov

Nejfrekventovanější slovní zásoba v angličtině.

500 nejpoužívanějších anglických slov500 nejpoužívanějších anglických slov500 nejpoužívanějších anglických slov500 nejpoužívanějších anglických slov
AJA » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Oldřich Skopal Profil uživatele | 10.1.2012 17:53  
Modální slovesa

Modální slovesa

Modální slovesa can, may, must- otázky, zápor.

Modální slovesaModální slovesaModální slovesaModální slovesa
AJA » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Oldřich Skopal Profil uživatele | 10.1.2012 17:53  
Nepravidelná slovesa

Nepravidelná slovesa

Irregular verbs

Nepravidelná slovesaNepravidelná slovesaNepravidelná slovesaNepravidelná slovesa
AJA » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Oldřich Skopal Profil uživatele | 10.1.2012 17:53  
Nepřímá otázka

Nepřímá otázka

Změna slovosledu v nepřímé otázce

Nepřímá otázkaNepřímá otázkaNepřímá otázkaNepřímá otázka
AJA » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Oldřich Skopal Profil uživatele | 10.1.2012 17:53  
Předmět přímý a nepřímý

Předmět přímý a nepřímý

V anglickém jazyce může věta obsahovat dva předměty - předmět přímý a předmět nepřímý.

Předmět přímý a nepřímýPředmět přímý a nepřímýPředmět přímý a nepřímýPředmět přímý a nepřímý
AJA
Publikovaný | Mgr. Oldřich Skopal Profil uživatele | 10.1.2012 17:52  
Nepřímá řeč

Nepřímá řeč

Jestliže chceme v angličtině sdělit, co říkal někdo jiný, tlumočit něčí myšlenku nebo pocit, můžeme užít řeč přímou nebo řeč nepřímou.

Nepřímá řečNepřímá řečNepřímá řečNepřímá řeč
AJA » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Oldřich Skopal Profil uživatele | 10.1.2012 17:52  
Měsíce a roční období

Měsíce a roční období

Soubor by měl sloužit svou názorností a jednoduchostí zejména při výuce a rozšiřování slovní zásoby. Je zde také vysvětlen způsob zápisu a přečtení datumu v angličtině.

AJA » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Oldřich Skopal Profil uživatele | 18.12.2011 15:31  
 
Angličtina v kostce

Angličtina v kostce

Soubor lze použít jako výukový materiál i jako pomůcku při cestě do zahraničí. Obsahuje ty nejdůležitější a nejpoužívanější fráze a obraty AJ.

AJA » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Oldřich Skopal Profil uživatele | 18.12.2011 15:31  
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9