Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
EKO

EKO

Ekonomika 

1
2
3
4
5
6
Digitální učební materiál - Majetek podniku

Digitální učební materiál - Majetek podniku

Cílem je seznámit žáky s problematikou majetku, který se využívá pro plynulý chod podniku.Podrobněji je dále rozebrána struktura dlouhodobého majetku a oběžného majetku včetně jejich pořízení a evidence. Dále je věnována pozornost obchodním vztahům, které vznikají mezi dodavatelem a odběratelem a jsou upraveny obchodním zákoníkem. Jde především o uzavření kupní smlouvy s jejími podstatnými náležitostmi, povinnostmi prodávajícího a kupujícího.

EKO » Předmět
Publikovaný | Ing. Yveta Páleníčková Profil uživatele | 20.10.2013 22:37  
 
Digitální učební materiál - Podnikání

Digitální učební materiál - Podnikání

Tento učební materiál je zaměřen na problematiku podnikání, právní formy podniků a osob, které se na podnikání podílejí.Snahou tohoto tématu je poskytnout studentům základní poznatky potřebné pro přípravu podnikatelských plánů i (s možností jejich financování z fondů EU). Prostor je věnován osobnosti podnikatele, podnikatelskému prostředí a sociálně ekonomickým souvislostem podnikání. Závěr celé kapitoly pojednává o hospodaření firem a vedení účetnictví a daňové evidence.

EKO » Předmět
Publikovaný | Ing. Yveta Páleníčková Profil uživatele | 20.10.2013 22:37  
 
Digitální učební materiál - Lidské zdroje

Digitální učební materiál - Lidské zdroje

Cílem je seznámit studenty s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů,osvojit si pracovní právo a seznámit se s nejčastějšími problémy po nástupu, v průběhu a po skončení práce. Dále se seznámit s problematikou odměňování za vykonanou práci,odvodů dávek do státního systému a rozlišit výhody podnikání a zaměstnaneckého poměru.

EKO » Předmět
Publikovaný | Ing. Yveta Páleníčková Profil uživatele | 16.10.2013 23:11  
 
9. 2. Ukazatele vývoje národního hospodářství

9. 2. Ukazatele vývoje národního hospodářství

Pro hodnocení národního hospodářství slouží pomůcka „magický čtyřúhelník“. Pro hodnocení národního hospodářství slouží pomůcka „magický čtyřúhelník“:še o něm se dozvíte v následujícím textu.

9. 2. Ukazatele vývoje národního hospodářství9. 2. Ukazatele vývoje národního hospodářství9. 2. Ukazatele vývoje národního hospodářství9. 2. Ukazatele vývoje národního hospodářství9. 2. Ukazatele vývoje národního hospodářství9. 2. Ukazatele vývoje národního hospodářství
EKO » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 3.1.2012 15:56  
9. 4. Inflace, nezaměstnanost, platební bilance

9. 4. Inflace, nezaměstnanost, platební bilance

Inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace používané ČSÚ vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen.

9. 4. Inflace, nezaměstnanost, platební bilance9. 4. Inflace, nezaměstnanost, platební bilance9. 4. Inflace, nezaměstnanost, platební bilance9. 4. Inflace, nezaměstnanost, platební bilance9. 4. Inflace, nezaměstnanost, platební bilance9. 4. Inflace, nezaměstnanost, platební bilance
EKO » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 3.1.2012 15:56  
9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností

9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností

Hospodářský cyklus nám ukazuje (zobrazuje) vývoj vzestupů a poklesů ekonomiky. Vzestupy a poklesy se neustále střídají.

9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností
EKO » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 3.1.2012 15:55  
9. 5. Hospodářská politika státu

9. 5. Hospodářská politika státu

Hospodářská politika je souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomické reality.

9. 5. Hospodářská politika státu9. 5. Hospodářská politika státu9. 5. Hospodářská politika státu9. 5. Hospodářská politika státu9. 5. Hospodářská politika státu9. 5. Hospodářská politika státu
EKO » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 3.1.2012 15:55  
9. 6. Mezinárodní ekonomika

9. 6. Mezinárodní ekonomika

Mezinárodní ekonomika zahrnuje zejména mezinárodní obchod. Míra otevřenosti ekonomiky je % podíl vývozu a dovozu na HDP.

9. 6. Mezinárodní ekonomika9. 6. Mezinárodní ekonomika9. 6. Mezinárodní ekonomika9. 6. Mezinárodní ekonomika9. 6. Mezinárodní ekonomika9. 6. Mezinárodní ekonomika
EKO » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 3.1.2012 15:55  
7. 3. Evidence pracovníků, práce a mezd

7. 3. Evidence pracovníků, práce a mezd

Hlavním dokladem evidence pracovníků je osobní karta. Evidence práce a mezd zahrnuje vedení veškeré dokumentace ke každému zaměstnanci.

7. 3. Evidence pracovníků, práce a mezd7. 3. Evidence pracovníků, práce a mezd7. 3. Evidence pracovníků, práce a mezd7. 3. Evidence pracovníků, práce a mezd7. 3. Evidence pracovníků, práce a mezd7. 3. Evidence pracovníků, práce a mezd
EKO » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 3.1.2012 15:29  
7. 4. Hotovostní placení, doklady

7. 4. Hotovostní placení, doklady

Zprostředkování platebního styku patří k nejrozšířenějším činnostem banky. Podnikatelské subjekty i fyzické osoby uskutečňují platební operace většinou několikrát denně.

7. 4. Hotovostní placení, doklady7. 4. Hotovostní placení, doklady7. 4. Hotovostní placení, doklady7. 4. Hotovostní placení, doklady7. 4. Hotovostní placení, doklady7. 4. Hotovostní placení, doklady
EKO » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 3.1.2012 15:29  
1
2
3
4
5
6