Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
ZEK

ZEK

Základy ekologie 

1
2
3
4
5
6
Naučná stezka Podzámecká zahrada - Kroměříž

Naučná stezka Podzámecká zahrada - Kroměříž

Návrh ekologické vycházky

ZEK » Odborné akce
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 9.5.2012 12:37  
 
Naučná stezka Biocentrum Hráza Kroměříž

Naučná stezka Biocentrum Hráza Kroměříž

Návrh ekologické vycházky

ZEK » Odborné akce
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 9.5.2012 12:37  
 
Vývoj člověka

Vývoj člověka

Během čtvrtohor do své poslední fáze dospěl vývojový proces, který začal u primitivních primátů ve třetihorách (paleocénu), který ze současného pohledu vyvrcholil vznikem „moderního“ člověka - Homo sapiens - asi před 200 000 lety.

ZEK » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 13.12.2011 07:03  
 
1.5. Dědičnost a proměnlivost organismů

1.5. Dědičnost a proměnlivost organismů

Dědičnost je ojedinělá vlastnost živých organismů. Díky ní dochází k přenosu určitých znaků z rodičovské generace na generaci potomků. Tento přenos z generace na generaci označujeme jako vertikální přenos dědičné informace (shora dolů - jak můžeme pozorovat v rodokmenu). Mimo to existuje i horizontální přenos dědičné informace (mezi jedinci téže generace), což je typické například pro bakterie.

ZEK » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 13.12.2011 07:03  
 
1.4. Vlastnosti živých soustav

1.4. Vlastnosti živých soustav

Základní jsou individua (jedinci, jednotlivé organismy). Jsou to živé soustavy, které vykonávají všechny základní životní funkce (jinak by nebyly schopné života). Jsou to jednobuněčné i mnohobuněčné organismy, i jednotlivé buňky mnohobuněčných organismů (v buněčných kulturách jsou samostatně schopny života).

1.4. Vlastnosti živých soustav1.4. Vlastnosti živých soustav1.4. Vlastnosti živých soustav1.4. Vlastnosti živých soustav1.4. Vlastnosti živých soustav1.4. Vlastnosti živých soustav
ZEK » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 13.12.2011 07:03  
Vlastnosti živých soustav

Vlastnosti živých soustav

Základní jsou individua (jedinci, jednotlivé organismy). Jsou to živé soustavy, které vykonávají všechny základní životní funkce (jinak by nebyly schopné života). Jsou to jednobuněčné i mnohobuněčné organismy, i jednotlivé buňky mnohobuněčných organismů (v buněčných kulturách jsou samostatně schopny života).

Vlastnosti živých soustavVlastnosti živých soustavVlastnosti živých soustavVlastnosti živých soustavVlastnosti živých soustavVlastnosti živých soustav
ZEK » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 13.12.2011 07:03  
Energie ze slunce

Energie ze slunce

Sluneční energie (sluneční záření, solární radiace) představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, je tento zdroj energie označován jako obnovitelný.

Energie ze slunceEnergie ze slunce
ZEK » Didaktické pomůcky
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 13.12.2011 07:02  
Slunce - Zdroj pitné vody

Slunce - Zdroj pitné vody

Pitná voda „je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.“ Nedostatek pitné vody představuje celosvětově velmi závažný problém. Člověk, který žije v podmínkách, kde je pitné vody zatím ještě stále dostatek, se jen těžko dokáže vžít do situace jedince, kterého denně pronásleduje téměř jediná neodbytná myšlenka, myšlenka na pitnou vodu. Ačkoli občas proneseme, že umíráme žízní, těžko si dovedeme představit situaci, že bychom se napili třeba vody z kaluže či ze studny s označením zdravotně závadná voda. Více než miliarda lidí na světě však nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody, což znamená, že jim v podstatě nezbývá nic jiného, než pít vodu závadnou, vodu, která může zabíjet. Důvodem je skutečnost, že voda tvoří více než 80 % lidského organismu a je pro něj naprosto nepostradatelná. Bez pravidelného přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, která se zpočátku projevuje bolestmi hlavy, suchou kůží, zhoršením činnosti ledvin, dochází k relativnímu nadbytku iontů a minerálů. Klesá fyzická a duševní výkonnost, může dojít k dezorientaci a dlouhodobá dehydratace může vést ke ztrátě vědomí a následné smrti žízní.

Slunce - Zdroj pitné vodySlunce - Zdroj pitné vody
ZEK » Didaktické pomůcky
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 13.12.2011 07:02  
1.3. Organismy

1.3. Organismy

Organismus je v biologii i ekologii živá bytost. Slovo pochází z řeckého organon, což znamená instrument. Všechny organismy schopné reakce na vnější podněty, rozmnožování, růstu a stabilní existence.

1.3. Organismy1.3. Organismy1.3. Organismy1.3. Organismy1.3. Organismy1.3. Organismy
ZEK » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 13.12.2011 07:02  
1.2. Buňka

1.2. Buňka

Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry. Jsou obklopené membránou a uvnitř obsahují koncentrovaný vodný roztok různých látek (cytoplazmu). Obvykle obsahují genetický materiál a jsou schopné se dělit.

1.2. Buňka1.2. Buňka1.2. Buňka1.2. Buňka1.2. Buňka1.2. Buňka
ZEK » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Pavel Daněk Profil uživatele | 13.12.2011 07:02  
1
2
3
4
5
6