Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
CHE

CHE

Chemie 

1
2
3
4
5
6
Chemie - testy

Chemie - testy

Otestujte svoje znalosti z různých oblastí chemie.První část obsahuje testy z obecné a anorganické chemie, druhá část obsahuje testy z chemie organické.

Chemie - testyChemie - testyChemie - testyChemie - testyChemie - testyChemie - testy
CHE » Testy
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 21.12.2011 13:53  
Významní chemici

Významní chemici

Článek obsahuje životopisy a práci především českých vědců z oblasti chemie,mezi které patří především nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský a nejvýznamější současný chemik Holý. Ze zahraničních osobností je zde zmíněn D.I.Mendělejev a A. Nobel.

Významní chemiciVýznamní chemiciVýznamní chemiciVýznamní chemiciVýznamní chemiciVýznamní chemici
CHE » Články
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 23.6.2011 12:14  
Deriváty uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků Halogenderiváty jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku atomem halogenu (fluor, chlor, brom, jod). Nitrosloučeniny obsahují ve svých molekulách jednovaznou nitroskupinu -NO2, která je vázaná na uhlík.Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků. Tyto organické sloučeniny obsahují skupinu -OH .

Deriváty uhlovodíkůDeriváty uhlovodíkůDeriváty uhlovodíkůDeriváty uhlovodíkůDeriváty uhlovodíkůDeriváty uhlovodíků
CHE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 28.5.2011 06:34  
Aldehydy,ketony karboxylové kyseliny

Aldehydy,ketony karboxylové kyseliny

Aldehydy jsou organické sloučeniny, které obsahují aldehydickou funkční skupinu (-CHO) (pozor na záměnu s alkoholy -COH) na konci uhlovodíkového řetězce. Řadí se mezi karbonylové sloučeniny (spolu s ketony, které obsahují karbonylovou skupinu C=O uvnitř řetězce).

Aldehydy,ketony karboxylové kyselinyAldehydy,ketony karboxylové kyselinyAldehydy,ketony karboxylové kyselinyAldehydy,ketony karboxylové kyselinyAldehydy,ketony karboxylové kyselinyAldehydy,ketony karboxylové kyseliny
CHE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 28.5.2011 06:34  
Přírodní látky

Přírodní látky

Za přírodní látky se považují organické sloučeniny, které jsou produkty chemických reakcí probíhajících v živých organismech – rostlinách a živočiších. Některé z přírodních látek jsou jednoduché organické sloučeniny, jiné naopak velmi složité makromolekulární látky.

Přírodní látkyPřírodní látkyPřírodní látkyPřírodní látkyPřírodní látkyPřírodní látky
CHE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 28.5.2011 06:34  
Lipidy

Lipidy

Neboli tuky a oleje jsou estery glycerolu a vyšších karboxylových kyselin (kyseliny palmitová, stearová a olejová = s větším počtem uhlíků v molekule).

LipidyLipidyLipidyLipidyLipidyLipidy
CHE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 28.5.2011 06:33  
Sacharidy

Sacharidy

Sacharidy jsou přírodní látky většinou rostlinného původu. V rostlinách tvoří buněčné stěny a ukládají se v nich jako zásobní látky. Pro živočichy jsou hlavním zdrojem energie. • Molekuly jednoduchých sacharidů obsahují vždy více hydroxylových skupin a jednu skupinu karbonylovou. • V molekulách sacharidů jsou obsaženy atomy tří prvků - uhlíku, vodíku a kyslíku.

SacharidySacharidySacharidySacharidySacharidySacharidy
CHE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 28.5.2011 06:33  
Plasty

Plasty

Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným (obecnějším) názvem „umělé hmoty“, označují řadu syntetických nebo polosyntetických polymerních materiálů. Často obsahují další látky ke zlepšení užitných vlastností, např. odolnosti proti stárnutí, zvýšení houževnatosti, pružnost apod.

PlastyPlastyPlastyPlastyPlastyPlasty
CHE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 28.5.2011 06:33  
Syntetické polymery

Syntetické polymery

Polymer je látka sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že řada fyzikálních a chemických vlastností této látky se nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních jednotek. Polymery vznikají polymerací nebo polykondenzací. Makromolekuly jsou složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části, které nazýváme stavební nebo monomerní jednotky (mery). Počet merů udává polymerační stupeň n, který mívá hodnotu 10 až 106.

Syntetické polymerySyntetické polymerySyntetické polymerySyntetické polymerySyntetické polymerySyntetické polymery
CHE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 28.5.2011 06:32  
Organická chemie a organické sloučeniny

Organická chemie a organické sloučeniny

Organická chemie je vědním oborem chemie, který se zabývá strukturou, vlastnostmi, přípravou a využitím organických sloučenin. Je složitější než anorganická chemie. Původně se tato věda zabývala studiem látek z oblasti živé přírody, vznikla na přelomu 18. a 19. století jako samostatný vědní obor v souvislosti s rozdělením přírody na neživou (anorganickou) a živou (organickou).

Organická chemie a organické sloučeninyOrganická chemie a organické sloučeninyOrganická chemie a organické sloučeninyOrganická chemie a organické sloučeninyOrganická chemie a organické sloučeninyOrganická chemie a organické sloučeniny
CHE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jana Foltýnová Profil uživatele | 24.5.2011 08:32  
1
2
3
4
5
6