Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
DEJ

DEJ

Dějepis 

1
2
3
4
5
6
45. 2. světová válka 1.

45. 2. světová válka 1.

Druhá světová válka (1.9.1939 – 2.9.1945) se stala doposud největším globálním konfliktem v historii lidstva. Jednalo se o konflikt mezi fašistickými mocnostmi (Německo, Japonsko, Itálie) a jejich spojenci na jedné straně a tzv. spojeneckými vojsky ( SSSR, USA, Velká Británie, Francie ) na straně druhé.

45. 2. světová válka 1.45. 2. světová válka 1.45. 2. světová válka 1.45. 2. světová válka 1.45. 2. světová válka 1.45. 2. světová válka 1.
DEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 31.1.2012 12:25  
46. 2. světová válka 2.

46. 2. světová válka 2.

22.6. 1941 napadla německá vojska bez vyhlášení války území Sovětského svazu (tzv. plán Barbarossa). Hitler tak porušil pakt o neútočení a otevřel boje na východní frontě.

46. 2. světová válka 2.46. 2. světová válka 2.46. 2. světová válka 2.46. 2. světová válka 2.46. 2. světová válka 2.46. 2. světová válka 2.
DEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 31.1.2012 12:25  
48. 2. světová válka 4.

48. 2. světová válka 4.

Počátkem roku 1945 již bylo jasné, že konečná porážka Německa je pouze otázkou času. 4. – 11.2. 1945 došlo v Jaltě na Krymu k další schůzce Velké trojky – J.V. Stalina, F.D. Roosevelta a W. Churchilla. Výsledkem jednání této tzv. jaltské konference bylo především stanovení koordinovaného postupu spojenců v závěrečné fázi války a byla rovněž stanovena budoucí okupační pásma v poraženém Německu.

48. 2. světová válka 4.48. 2. světová válka 4.48. 2. světová válka 4.48. 2. světová válka 4.48. 2. světová válka 4.48. 2. světová válka 4.
DEJ
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 31.1.2012 12:25  
47. 2. světová válka 3.

47. 2. světová válka 3.

Rozhodující operací této fáze války se stalo otevření druhé fronty ve Francii. 6.6.1944 se spojenci během tzv. operace Overlord vylodili na pobřeží Normandie.Vojenské operace spojenců byly podporovány francouzským odbojem v německém týlu.

DEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 31.1.2012 12:25  
 
49. 2. světová válka v Československu.

49. 2. světová válka v Československu.

Důsledky 2. světové války pro Československo byly zcela zásadní – válka si vyžádala 360 000 obětí (220 000 Židů), převážně z řad vězňů koncentračních táborů. Republika utrpěla značné materiální škody a přišla o část svého území – Podkarpatská Rus byla připojena k SSSR. Zásadně se změnila zahraničněpolitická orientace Československa, což po roce 1948 vedlo k nastolení totalitního komunistického režimu.

49. 2. světová válka v Československu.49. 2. světová válka v Československu.49. 2. světová válka v Československu.49. 2. světová válka v Československu.49. 2. světová válka v Československu.49. 2. světová válka v Československu.
DEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 31.1.2012 12:25  
50. Poválečné uspořádání světa. Studená válka.

50. Poválečné uspořádání světa. Studená válka.

Výsledek 2. světové války znamenal vytvoření 2 supervelmocí – USA a SSSR. Spolupráce obou států navázaná během války se rozpadla již koncem 40. let, zejména vzhledem ke zcela odlišnému vnitropolitickému systému a rovněž zahraničněpolitickým zájmům. Z dosavadních spojenců se rychle stávali soupeři a svět stanul na prahu dalšího vleklého konfliktu – tzv. studené války.

50. Poválečné uspořádání světa. Studená válka.50. Poválečné uspořádání světa. Studená válka.50. Poválečné uspořádání světa. Studená válka.50. Poválečné uspořádání světa. Studená válka.50. Poválečné uspořádání světa. Studená válka.50. Poválečné uspořádání světa. Studená válka.
DEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 31.1.2012 12:24  
51. Poválečný režim v ČSSR. Pád východního bloku.

51. Poválečný režim v ČSSR. Pád východního bloku.

Poválečná obnova Československa již byla výrazně ovlivněna Sovětským svazem a rostoucí pozicí KSČ na politické scéně. V roce 1948 se KSČ dostala k moci a vytvořila z Československa totalitní stát začleněný do struktur východního bloku (Varšavská smlouva, RVHP. Po neúspěšném pokusu o reformu v roce 1968 a následném období normalizace se režim zhroutil v roce 1989.

51. Poválečný režim v ČSSR. Pád východního bloku.51. Poválečný režim v ČSSR. Pád východního bloku.51. Poválečný režim v ČSSR. Pád východního bloku.51. Poválečný režim v ČSSR. Pád východního bloku.51. Poválečný režim v ČSSR. Pád východního bloku.51. Poválečný režim v ČSSR. Pád východního bloku.
DEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 31.1.2012 12:24  
52. Problémy současného světa.

52. Problémy současného světa.

Současný svět, tedy svět počátku 21. století , má charakter globální společnosti. Díky moderním technologiím existují celosvětové komunikační sítě (Internet), výrazně vzrostla rychlost cestování i ekonomická provázanost. Zároveň však vzrostla křehkost celého systému. Stále více si uvědomujeme svou vzájemnou závislost a praktickou nemožnost vyřešit některé problémy moderní společnosti pouze v místním měřítku.

52. Problémy současného světa.52. Problémy současného světa.52. Problémy současného světa.52. Problémy současného světa.52. Problémy současného světa.52. Problémy současného světa.
DEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 31.1.2012 12:24  
Každodenní život ve starověkém Římě – služba ve vojsku

Každodenní život ve starověkém Římě – služba ve vojsku

Mocenský vzestup římského impéria byl nerozlučně spjat s římskou armádou. Dobyvačné války stejně jako ochrana a zabezpečení hranic i zajištění míru uvnitř rozsáhlé říše, to vše byly úkoly římského vojska.

Každodenní život ve starověkém Římě – služba ve vojskuKaždodenní život ve starověkém Římě – služba ve vojskuKaždodenní život ve starověkém Římě – služba ve vojskuKaždodenní život ve starověkém Římě – služba ve vojskuKaždodenní život ve starověkém Římě – služba ve vojskuKaždodenní život ve starověkém Římě – služba ve vojsku
DEJ » Články
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 21.12.2011 13:51  
43. Nástup fašismu v Evropě. Režim v SSSR.

43. Nástup fašismu v Evropě. Režim v SSSR.

Fašismus se zrodil na počátku 20. let 20. století v Itálii. Příčinou jeho vzniku bylo zklamání z poválečného vývoje v Itálii a následná radikalizace společnosti. Totalitní charakter neměly pouze státy ovlivněné fašistickou ideologií, ale rovněž SSSR organizovaný na základě idejí komunismu.

43. Nástup fašismu v Evropě. Režim v SSSR.43. Nástup fašismu v Evropě. Režim v SSSR.43. Nástup fašismu v Evropě. Režim v SSSR.43. Nástup fašismu v Evropě. Režim v SSSR.43. Nástup fašismu v Evropě. Režim v SSSR.43. Nástup fašismu v Evropě. Režim v SSSR.
DEJ » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Petr Šiška Profil uživatele | 21.12.2011 13:51  
1
2
3
4
5
6