Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
MAT

MAT

Matematika 

1
2
3
4
5
6
7
8
Rovnice a nerovnice

Rovnice a nerovnice

Sada Rovnice a nerovnice je zaměřena na objasnění základních typů lineárních a kvadratických rovnic a nerovnic. Rovnice jsou součástí výuky předmětu MAT studijních oborů, nástavbového studia i druhého a třetího ročníku učebních oborů.

MAT » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jaroslav Chlubný Profil uživatele | 11.12.2013 09:20  
 
Analytická geometrie

Analytická geometrie

Sada Analytická geometrie je zaměřena na definice, zadání a výpočty z oblasti analytické geometrie přímky a roviny v prostoru a přehled kuželoseček, což je součástí výuky předmětu MAT studijních oborů.

MAT » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jaroslav Chlubný Profil uživatele | 5.12.2013 09:13  
 
Funkce 1

Funkce 1

Sada Funkce 1 je zaměřena na definici, vlastnosti a přehled některých funkcí, což je součástí výuky předmětu MAT studijních oborů a také ve třetím ročníku učebních oborů.

MAT » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Jaroslav Chlubný Profil uživatele | 5.12.2013 09:12  
 
Geometrická posloupnost

Geometrická posloupnost

Geometrická posloupnost je druh matematické posloupnosti. Hodnota n-tého členu je rovna q-násobku předešlého členu, kde q (poměr dvou po sobě jdoucích členů) se nazývá kvocient.

MAT » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 1.11.2011 13:02  
 
Číselná osa a intervaly

Číselná osa a intervaly

Tato prezentace Vás ve stručnosti provede tématikou číselné osy a zápisu různých druhů intervalů.

Číselná osa a intervalyČíselná osa a intervalyČíselná osa a intervalyČíselná osa a intervalyČíselná osa a intervalyČíselná osa a intervaly
MAT » Návody
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 1.11.2011 13:00  
Aritmetická posloupnost

Aritmetická posloupnost

Aritmetická posloupnost je druh matematické posloupnosti. Hodnota n-tého členu je rovna součtu d a předešlého členu, kde d (rozdíl dvou po sobě jdoucích členů) se nazývá diference aritmetické posloupnosti, přičemž se předpokládá.

Aritmetická posloupnostAritmetická posloupnostAritmetická posloupnostAritmetická posloupnostAritmetická posloupnostAritmetická posloupnost
MAT » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 12.10.2011 12:20  
Pythagoras ze Samu

Pythagoras ze Samu

Pythagoras ze Samu (také Pýthagorás, řec. Πυθαγόρας ο Σάμιος, okolo 570 př. n. l. ostrov Samos – po 510 př. n. l. Krotón v jižní Itálii) byl legendární řecký filosof, matematik a astronom. Byl také veřejně činný, ale údaje o něm se často rozcházejí. Z jeho díla (pokud nějaké napsal) se nic nezachovalo, založil však velmi významnou školu a výklady i legendy jeho následovníků překryly jeho původní myšlenky, takže se velmi obtížně rekonstruují. Pythagorejská tradice měla velký vliv na Platóna, byla živá v novoplatónismu, v renesanci a v různých – často fantastických - podobách žije i dnes.

MAT » Články
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 5.10.2011 19:17  
 
Binomická věta

Binomická věta

Binomická věta je důležitá matematická věta, díky které můžeme n-tou mocninu dvou sčítanců rozložit na součet n+1 sčítanců. Věta vychází z kombinatoriky, dnes se používá například k dokazování ve fyzice.

MAT » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 5.10.2011 18:44  
 
Komplexní čísla

Komplexní čísla

Komplexní čísla jsou nadstavbou reálných čísel, neboť v oboru reálných čísel se nám nepodaří odmocnit záporné číslo.

MAT » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 1.9.2011 15:17  
 
Slovní úlohy na kvadratické rovnice

Slovní úlohy na kvadratické rovnice

Tento test prověří základní znalosti řešení kvadratických rovnic v slovních úlohách z praxe v úrovni středoškolského učiva. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.

MAT » Testy
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 1.9.2011 15:16  
 
1
2
3
4
5
6
7
8