Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
OBN

OBN

Občanská nauka 

1
2
3
4
Česká pozice

Česká pozice

Vydavatelem ČESKÉ POZICE je Léko Media Group, společnost se zabývající se mediálním podnikáním, poradenstvím a organizací společenských akcí. ČESKÁ POZICE byla založena 1.prosince 2010.

OBN » Užitečné odkazy
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 15.11.2011 15:05  
 
FYZICKÁ OSOBA, PRÁVNICKÁ OSOBA, PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST

FYZICKÁ OSOBA, PRÁVNICKÁ OSOBA, PRÁVNÍ ZPŮSOBILOST

Právní subjektivita umožňuje jedinci být účastníkem právních vztahů, mít z nich práva a povinnosti, např. mít vlastnické právo.

OBN » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 15.11.2011 15:00  
 
MIGRACE, EMIGRACE, AZYL

MIGRACE, EMIGRACE, AZYL

Co je to migrace? Možnost přemisťovat se je jednou za základních lidských svobod. Lidé migrují odjakživa – v pravěku se tlupy Homo sapiens přemisťovaly spolu se zvířaty, která lovily, ve vrcholném středověku se začali lidé přemisťovat do měst kvůli řemeslům a obchodu a také kvůli svobodě, kterou města poskytovala.

OBN » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 15.11.2011 15:00  
 
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY A SOUČASNÁ SPOLEČNOST

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY A SOUČASNÁ SPOLEČNOST

Normu většinou chápeme jako jisté pravidlo, předpis pro chování v určité životní situaci v sociokulturním kontextu. Víme, že normy a jejich dodržování jsou důležitou součástí fungování každé společnosti a také víme, že každá společnost má nastaveny své normy a to jak ty stanovené zákonem, tak normy „morální“, obyčejové.

OBN » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Jana Nevřalová Profil uživatele | 15.11.2011 15:00  
 
NÁBOŽENSKÁ VÍRA, NÁBOŽENSKÉ SEKTY, SMYSL ŽIVOTA

NÁBOŽENSKÁ VÍRA, NÁBOŽENSKÉ SEKTY, SMYSL ŽIVOTA

Náboženství souvisí s osobní lidskou zbožností, která doprovází lidstvo od nejranějších stadií jeho vývoje a rozvinula se v mnohých náboženských soustavách.

OBN » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Věroslav Vala Profil uživatele | 13.10.2011 12:14  
 
GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

Globalizace neboli srůstání světa, je proces sbližování kultur a ekonomik různých národů a států.

OBN » Články
Publikovaný | Mgr. Věroslav Vala Profil uživatele | 13.10.2011 12:14  
 
OBRANNÁ POLITIKA ČR, ARMÁDA ČR JAKO SOUČÁST NATO, VÝZNAM PROFESIONALIZACE ARMÁDY

OBRANNÁ POLITIKA ČR, ARMÁDA ČR JAKO SOUČÁST NATO, VÝZNAM PROFESIONALIZACE ARMÁDY

Severoatlantická aliance (NATO) je nejvýznamnější vojensko-politickou organizací na světě. Její členové plánují společnou obrannou politiku a armády členských států podléhají společnému vedení.

OBN » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Věroslav Vala Profil uživatele | 13.10.2011 12:13  
 
ÚLOHA OSN, VZNIK, CÍLE, ORGANIZACE ZAČLENĚNÍ DO SYSTÉMU OSN

ÚLOHA OSN, VZNIK, CÍLE, ORGANIZACE ZAČLENĚNÍ DO SYSTÉMU OSN

Organizace spojených národů je nejznámější a celosvětově nejvíce uznávanou mezinárodní institucí. Posláním OSN je udržování světového míru a spravedlivých vztahů mezi státy. Snaží se zajistit členským státům jejich suverenitu. Poskytuje však členským státům také rozsáhlou a trvalou humanitární a rozvojovou pomoc.

OBN » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Věroslav Vala Profil uživatele | 13.10.2011 12:13  
 
Život - vývoj nebo stvoření?

Život - vývoj nebo stvoření?

V posledních letech se objevila řada knih, dokazujících, že lidstvo je pouhým důsledkem genetických experimentů mimozemšťanů, kteří potřebovali na Zemi dělníky pro svoji těžbu nerostů (Zecharia Sitchin).

OBN » Články
Publikovaný | Mgr. Věroslav Vala Profil uživatele | 13.10.2011 12:13  
 
SCHENGENSKÁ DOHODA, SCHENGENSKÝ PROSTOR

SCHENGENSKÁ DOHODA, SCHENGENSKÝ PROSTOR

Schengen - lucemburské městečko, ve kterém byly v letech 1985 a 1990 podepsány dohody zakládající schengenskou spolupráci. Dohoda o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích a Úmluva k provedení Schengenské dohody. Termín „Schengen“ se postupně zažil jako zkrácené označení schengenského prostoru.

OBN » Výukové materiály
Publikovaný | Mgr. Věroslav Vala Profil uživatele | 13.10.2011 12:13  
 
1
2
3
4