Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
ETE

ETE

Elektrotechnologie 

1
2
3
4
5
6
Technologie vytváření kontaktů a vývodů polovodičových součástek

Technologie vytváření kontaktů a vývodů polovodičových součástek

Polovodičové součástky musí mít na funkčních částech kontakty, ke kterým se připojují vývody (na malých součástkách drátky nebo plíšky, na výkonových součástkách šrouby). Kontakty jsou vytvářeny metalizací polovodiče vrstvou hliníku vakuovým napařováním nebo naprašováním. Kontakty mohou být usměrňující nebo neusměrňující.

Technologie vytváření kontaktů a vývodů polovodičových součástekTechnologie vytváření kontaktů a vývodů polovodičových součástekTechnologie vytváření kontaktů a vývodů polovodičových součástekTechnologie vytváření kontaktů a vývodů polovodičových součástekTechnologie vytváření kontaktů a vývodů polovodičových součástekTechnologie vytváření kontaktů a vývodů polovodičových součástek
ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 29.5.2011 20:37  
Technologie výroby přechodů PN

Technologie výroby přechodů PN

Přechod PN je místo mezi dvěma polovodiči typu P a typu N. Říká se mu rozhraní nebo hradlová vrstva, která propouští elektrický proud pouze jedním směrem. Přechod PN se vytváří na polovodičových destičkách několika způsoby: • sléváním, • difúzí, • epitaxním narůstáním, • iontovou implantací.

Technologie výroby přechodů PNTechnologie výroby přechodů PNTechnologie výroby přechodů PNTechnologie výroby přechodů PNTechnologie výroby přechodů PNTechnologie výroby přechodů PN
ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 29.5.2011 20:36  
Technologie povrchové montáže

Technologie povrchové montáže

Tato technologie byla vyvinuta pro zvýšení efektivnosti výroby. Je určena především pro velkosériovou výrobu s nasazením poloautomatických a automatických strojů a výrobních linek. Umožňuje mimo jiné zmenšení rozměrů součástek díky absenci drátových vývodů,zmenšení rozměrů desek plošných spojů a tím zmenšení celých výrobků.

Technologie povrchové montážeTechnologie povrchové montážeTechnologie povrchové montážeTechnologie povrchové montážeTechnologie povrchové montážeTechnologie povrchové montáže
ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 29.5.2011 20:36  
Technologie hybridních integrovaných obvodů (HIO)

Technologie hybridních integrovaných obvodů (HIO)

Hybridní integrované obvody (HIO) jsou elektronické obvody vytvořené z diskrétních součástek (čipů). Všechny pasivní i aktivní součástky jsou integrovány na společném substrátu, nejčastěji keramické destičce, a zapouzdřeny do jediného nedělitelného celku.

ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 14.5.2011 17:20  
 
Technologie venkovních transformátorů

Technologie venkovních transformátorů

Transformátory jsou netočivé elektrické stroje, které pracují na principu elektromagnetické indukce. Mění (transformují) elektrickou energii v elektrickou energií o jiném napětí, ale s týmž kmitočtem. Venkovní transformátory - jedná se o trojfázové vysokonapěťové transformátory různých výkonů, které napájí elektrické sítě částí obcí, měst a průmyslové objekty. Vlastní těleso transformátoru bývá uzavřeno v ocelové nádobě a ponořeno v chladicím médiu. Povrch je ofukován a ochlazován větrem.

Technologie venkovních transformátorůTechnologie venkovních transformátorůTechnologie venkovních transformátorůTechnologie venkovních transformátorůTechnologie venkovních transformátorůTechnologie venkovních transformátorů
ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 14.5.2011 17:20  
Technologie kompenzace jalové energie

Technologie kompenzace jalové energie

Aby se elektrická energie získaná ve zdroji co nejvíce proměnila v užitečnou práci, je třeba, aby její přenos ke spotřebiči byl uskutečněn při nejpříznivějším účiníku (cosφ). Toho lze dosáhnout tím, že přívody ke spotřebiči odlehčíme od dodávky jalového výkonu Q, tj.provedeme kompenzaci účiníku.

ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 14.5.2011 17:19  
 
Molekulární nanomagnety a jejich technologické aplikace

Molekulární nanomagnety a jejich technologické aplikace

Tradiční magnety, které běžně potkáváme v životě, jsou tvořeny kovy nebo slitinami kovů v pevné fázi. Jde tedy o magnetické krystaly tvořené jednoduchými chemickými prvky. Naopak molekuly jsme zvyklí považovat za nemagnetické. Ukazuje se však, že některé molekuly vykazují silný magnetický moment se stabilní orientací, podobně jako  u pevných velkoškálových magnetů. Nazýváme je molekulárními nanomagnety. Jejich magnetizace je čistě molekulárního původu, není třeba interakce více molekul (na rozdíl od klasických magnetů, kde magnetizace je kolektivní jev souboru atomů).

Molekulární nanomagnety a jejich technologické aplikaceMolekulární nanomagnety a jejich technologické aplikaceMolekulární nanomagnety a jejich technologické aplikaceMolekulární nanomagnety a jejich technologické aplikaceMolekulární nanomagnety a jejich technologické aplikaceMolekulární nanomagnety a jejich technologické aplikace
ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 14.5.2011 17:19  
Spintronika – technologie pro elektroniku 21.století

Spintronika – technologie pro elektroniku 21.století

Spintronika je obor na rozhraní elektřiny a magnetismu. Jejím cílem je (jak také název značí) konstruovat elektronická zařízení, která využívají k přenosu informace nejen náboj elektronů jako klasická elektronika, ale také i jejich spin. Spin zde představuje nový stupeň volnosti, a tedy výkonnost takového zařízení může být několikanásobně větší.

ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 14.5.2011 17:19  
 
Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků II.

Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků II.

Základními technologickými operacemi při výrobě polovodičových elektronických prvků jsou oxidace křemíku, difúze příměsí do základního materiálu, iontová implantace a leptání vrstev materiálu. Každý z technologických procesů má několik možných variant.

Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků II.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků II.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků II.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků II.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků II.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků II.
ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 3.4.2011 10:16  
Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků III.

Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků III.

Při výrobě elektronických prvků se používají technologie nanášení tenkých a tlustých vrstev vakuovým napařováním, vakuovým naprašováním, chemickým nanášením a epitaxním růstem. Tyto technologické postupy mají své varianty.

Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků III.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků III.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků III.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků III.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků III.Technologické procesy při výrobě polovodičových prvků III.
ETE » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. František Stoklasa Profil uživatele | 3.4.2011 10:15  
1
2
3
4
5
6