Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
MECHATRONIKA

Výsledky filtrování dokumentů

Skupina: MECHATRONIKA | Stav dokumentu: Neudán | Autor: Ing. Pavel Novotný

 
KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY

U těchto obvodů je vstup určen jen výhradně kombinací vstupních veličin.Hodnoty výstupních veličin nezávisejí na předcházejícím stavu logického obvodu, což znamená, že kombinační logický obvod neobsahuje paměťové prvky.

KOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODYKOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODYKOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODYKOMBINAČNÍ LOGICKÉ OBVODY
ELN » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Pavel Novotný Profil uživatele | 13.5.2012 11:44  
Logické funkce

Logické funkce

Logické funkce popisují vzájemné vztahy mezi vstupními a výstupními logickými proměnnými . K určení výstupního stavu logické funkce jsou rozhodující logické stavy vstupních proměnných, které se nazývají nezávislé logické proměnné. Vstupní nezávislé logické proměnné jsou nositeli vstupních informací.

Logické funkceLogické funkceLogické funkceLogické funkce
ELN » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Pavel Novotný Profil uživatele | 20.12.2011 19:16  
Oscilátory, impulsové obvody

Oscilátory, impulsové obvody

Oscilátory tvoří samostatnou skupinu elektrických obvodů, které nezpracovávají žádný vstupní signál, ale naopak jsou samy zdrojem - generátorem střídavého elektrického signálu od nejnižších do nejvyšších frekvencí pro další obvody. Oscilátory se používají ve všech odvětvích elektrotechniky - v radiotechnice, výpočetní technice, měřící technice, atd.

Oscilátory, impulsové obvodyOscilátory, impulsové obvodyOscilátory, impulsové obvodyOscilátory, impulsové obvody
ELN » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Pavel Novotný Profil uživatele | 26.10.2011 10:42  
Demodulátory

Demodulátory

Demodulátory jsou součástí každého rozhlasového, televizního, satelitního aj. přijímače, kde slouží ke zpětnému získání nízkofrekvenčního modulačního signálu z modulovaného vysokofrekvenčního nosného signálu (nosné vlny). Takto získaný nízkofrekvenční signál je potom zdrojem informací, přenášených bezdrátově na velké vzdálenosti pomocí modulace.

DemodulátoryDemodulátoryDemodulátoryDemodulátory
ELN » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Pavel Novotný Profil uživatele | 21.6.2011 10:27  
Modulátory a směšovače

Modulátory a směšovače

Používají se k bezdrátovému přenosu signálů na velké vzdálenosti (rozhlasový přenos, hovor pomocí mobilního telefonu, televizní přenos...) a k přeměně vysokofrekvenčního signálu určité frekvence na vysokofrekvenční signál jiný, který je vhodnější pro další zpracování.

Modulátory a směšovačeModulátory a směšovačeModulátory a směšovačeModulátory a směšovače
ELN » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Pavel Novotný Profil uživatele | 24.5.2011 11:02