Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
MECHATRONIKA

Výsledky filtrování dokumentů

Skupina: MECHATRONIKA | Stav dokumentu: Neudán | Autor: Ing. Luděk Kozárek

1
2
6. ZÁKLADY MECHANIKY TEKUTIN

6. ZÁKLADY MECHANIKY TEKUTIN

Mechanika tekutin (též mechanika kapalin a plynů) je část mechaniky, která se zabývá mechanickými vlastnostmi tekutin, tj. silami v kapalinách a plynech a pohybem kapalin a plynů (prouděním).

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.11.2011 08:24  
 
5. ZÁKLADY DYNAMIKY

5. ZÁKLADY DYNAMIKY

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles).Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie. Jedním ze základních cílů dynamiky je určit pohyb hmotného bodu (případně tělesa nebo těles), známe-li síly na hmotný bod (těleso nebo tělesa) působící. Jde tedy o určení polohy a rychlosti hmotného bodu (tělesa nebo těles) v daném čase.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.11.2011 08:21  
 
4. ZÁKLADY KINEMATIKY A TEORIE MECHANISMŮ

4. ZÁKLADY KINEMATIKY A TEORIE MECHANISMŮ

Kinematika je část mechaniky, která se zabývá klasifikací a popisem různých druhů pohybu, ale nezabývá se jeho příčinami. Naproti tomu dynamika zkoumá pohyb z hlediska působení sil. Kinematika se tedy zaměřuje na sledování polohy, rychlosti apod. Nesleduje však dynamické veličiny, jako např. hybnost a energii, kterými se zabývá dynamika. Důležitým kinematickým pojmem je hmotný bod. Jedná se o idealizaci, kdy libovolné těleso při popisu jeho pohybu nahrazujeme bodem s danou hmotností. Tento bod obvykle umísťujeme do těžiště tělesa. Poloha tělesa je údaj, vyjadřující umístění tělesa vzhledem ke vztažné soustavě.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.11.2011 08:20  
 
3. STAVEBNICOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍCH ZAŘÍZENÍ

3. STAVEBNICOVÝ SYSTÉM OVLÁDACÍCH ZAŘÍZENÍ

Realizace logických obvodů pomocí logických členů, které pracují na principu elektrickém nebo pneumatickém.

ZAA » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 26.10.2011 22:20  
 
3. PRUŽNOST A PEVNOST

3. PRUŽNOST A PEVNOST

Tato galerie si klade za cíl naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti materiálů. Definuje základním pojmy mechaniky tuhých deformovatelných těles. Zabývá se základními druhy namáhání - tah, tlak, smyk, ohyb, krut, vzpěr pro staticky určité konstrukce.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 27.8.2011 22:10  
 
2. ÚVOD DO OVLÁDACÍ TECHNIKY

2. ÚVOD DO OVLÁDACÍ TECHNIKY

Tato galerie vás seznámí se základy ovládací techniky, základnímy pojmy, ovládacími členy a pod., pomocí kterých může člověk (uživatel nebo operátor) ovládat stroj nebo jakákoliv jiná zařízení. Dnes jsou ovládací prvky většinou elektrické nebo elektronické. Někdy se používá pro ovládání strojů a zařízení i jiná energie (např. pneumatické, hydraulické nebo mechanické ovládání).

ZAA » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 30.4.2011 11:17  
 
1. ÚVOD DO AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

1. ÚVOD DO AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

Obsahový okruh Úvod do automatického řízení poskytuje znalosti odborného charakteru, navazuje na elementární znalosti z předmětu elektrotechnika a tvoří základ dalšího odborného vzdělávání v oboru. Cílem obsahového okruhu je vytvořit teoretické předpoklady prořešení problémů automatizace strojírenské výroby. Obsahový okruh definuje základní pojmy a jejich sociálně ekonomické vlivy na společnost.

ZAA » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 11.4.2011 10:41  
 
Rozpis učiva 3. ročníku.

Rozpis učiva 3. ročníku.

Rozpis učiva 3. ročníku včetně hodinových dotací.

Rozpis učiva 3. ročníku.Rozpis učiva 3. ročníku.Rozpis učiva 3. ročníku.Rozpis učiva 3. ročníku.Rozpis učiva 3. ročníku.Rozpis učiva 3. ročníku.
ZAA » Předmět
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 11.4.2011 10:41  
Význam a rozdělení Základů automatizace

Význam a rozdělení Základů automatizace

Pojetí a charakteristika předmětu ZAA

Význam a rozdělení Základů automatizaceVýznam a rozdělení Základů automatizaceVýznam a rozdělení Základů automatizaceVýznam a rozdělení Základů automatizaceVýznam a rozdělení Základů automatizaceVýznam a rozdělení Základů automatizace
ZAA » Předmět
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 11.4.2011 10:40  
2. STATIKA

2. STATIKA

Tato galerie se zabývá STATIKOU: Statika je část mechaniky, která se zabývá tělesy nacházejícími se v klidu v určité vztažné soustavě, silami, které mezi takovýmito tělesy působí a rovnováhou celého systému. Statika je součástí dynamiky. Je zaměřena na jednotlivé metody statiky a jejich užití na praktických příkladech.

TEM » Výukové materiály
Publikovaný | Ing. Luděk Kozárek Profil uživatele | 11.4.2011 09:23  
 
1
2