Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Články

TCH » Články

Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu. 

Mechanik seřizovač

Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 13.9.2016 19:46
Zavádění moderní techniky do praxe klade velké nároky na udržení tohoto trendu i na naší škole. Právě tento nový obor dokázal pružně reagovat na změny v rozvoji techniky a technologií tak, že vedle znalostí s obsluhou, seřizováním i údržbou klasických i programově řízených obráběcích strojů umožňuje žákům získávat znalosti z nových, pro výrobu potřebných oborů.

Studijní obor ,,Mechanik seřizovač‘‘

Zavádění moderní techniky do praxe klade velké nároky na udržení tohoto trendu i na naší škole. Právě tento nový obor dokázal pružně reagovat na změny v rozvoji techniky a technologií tak, že vedle znalostí s obsluhou, seřizováním i údržbou klasických i programově řízených obráběcích strojů umožňuje žákům získávat znalosti z nových, pro výrobu potřebných oborů.

Žáci si osvojují znalosti nejen z  klasického obrábění, soustružení, frézování, NC a CNC techniky, ale také z  výpočetní techniky, elektrotechniky, elektroniky, pneumatiky, elektropneumatiky, hydrauliky, mechaniky a v neposlední řadě i v oblasti programovatelných automatů.

Mechatronik je široce zaměřený obor, který je právě v dnešní době  velmi prospěšný z hlediska uplatnění absolventů v praxi. Studenti tohoto oboru se během posledních  let zapojovali do mezinárodních projektů, zúčastňovali se výměnných stáží.

Teoretická i praktická výuka probíhá v  učebnách, dílnách i laboratořích vybavených nejmodernější technikou firem FESTO, VEV, SIEMENS, PHILIPS a řadou dalších.

Například obsluha a seřizování NC strojů jsou prováděny na NC dílnách vybavených obráběcími stroji SUF 16 CNC/S2000 a FC 16 CNC/F2000 s počítačovým řídícím systémem umožňujícím grafickou simulaci.V posledním ročníku pak mají studenti možnost se seznámit s výukou CAD systémů Workschop 21 a SolidWorks, CAD/CAM systémů Surfcam a EdgeCam.

Automatizace, část pneumatika, elektropneumatika a hydraulika, se vyučuje v laboratořích vybavených špičkovým zařízením firmy FESTO. Programovatelné automaty (PLC), které se stále více prosazují při řízení technologických procesů, se vyučují na procesmodelech, které simulují konkrétní pracovní činnosti. Rychlý vývoj v oblasti výrobních systémů a informačních technologií posouvají tyto technologie i do středních a malých firem. Moderní průmyslová výroba se již neobejde bez tohoto oboru, který je ve světě velmi rozšířen, protože integruje veškeré nejnovější poznatky z  techniky. Proto se zvyšují nároky na znalosti a dovednosti absolventů středních škol při práci s těmito technologiemi. Právě obor mechanik seřizovač se zaměřením pro mechatroniku poskytuje široké uplatnění v praxi, nebo možnost studia mechatroniky na vysoké škole.

Závěrem lze konstatovat, že mechatronika je perspektivním oborem v podmínkách tržního hospodářství, ve kterém technicky zaměřené děti naleznou zálibu a skvělé povolání. V SŠ - COPT jsme připraveni nabídnout studium tohoto oboru nejen místním studentům, ale i zájemcům z širokého okolí i mimo kraj.

 

 

 

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha