Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

Rozvody OP 1.5

Publikovaný | Ing. Jaroslav Chlubný Profil uživatele | 4.1.2014 23:15
Tématické celky - druhy ventilových rozvodů, hlavní části rozvodu, časování ventilů, zvláštní způsoby časování ventilů

Sady učebních materiálů jsou zaměřeny na předměty AUT, MVO, OAD, TCH, TEO pro první až třetí ročník studia oborů MO, OZS, AE, KA a AT. Každý tematický celek má v úvodu vysvětleny základní pojmy a principy činnosti, na které navazují materiály týkající se vývoje jednotlivých používaných variant u vozidel. Jednotlivé dokumenty jsou zpracovány v  časovém sledu, s ohledem na historický vývoj technologií a technických možností a dle možností mohou být doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.

Sada obsahuje 15 textových dokumentů určených především pro žáky k samostatné přípravě. Sada dále obsahuje 4 prezentace PowerPointu s potřebným obsahem, které jsou určeny zejména vyučujícím na podporu výkladu učiva, ale mohou být využity  žáky v domácí přípravě.  K ověření získaných vědomostí slouží 1 test ve zvoleném formátu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru.

Digitální učební materiály sady ROZ byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou/předmětovou komisí automobilní dne 1.11.2013.

.

Autorství: Ambrož