Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

Zabezpečení vozidel mechanické, elektronické, alarmy OP 1.5

Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 4.1.2014 23:22
Sady učebních materiálů zabezpečení vozidel jsou zaměřeny na předměty MVO, ELP a ELT ve druhém a třetím ročníku studia oborů MO, AE a AT. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a principy zabezpečení vozidel, na které navazují materiály týkající se jednotlivých variant zajištění a nejběžněji používané varianty u vozidel. Další části sady jsou věnovány výhodnému spojení mechanického a elektronického zajištění, jejich principům a parametrům. Dokumenty jsou zpracovány v chronologickém časovém sledu s ohledem na historický vývoj technologií a technických možností a dle možností mohou být doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.

Sada obsahuje 16 textových dokumentů, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Podporu výkladu učiva, podrobnější popis a videoukázky je možno nalézt na internetových odkazech firem, poskytujících zároveň nejmodernější dostupné informace.  K ověření získaných vědomostí slouží 4 testy ve zvoleném formátu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru.

Digitální učební materiály sady ES byly pilotně ověřeny a schváleny MK automobilní  dne 1.11.2013.

Autorství: Ing. Jiří Špička

Zdroje:

  • viz soubor