Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

Zapalování, odrušení, motormanagement OP 1.5

Publikovaný | Ing. Jiří Špička Profil uživatele | 4.1.2014 23:23
Sady učebních materiálů zapalování a odrušení jsou zaměřeny na předměty ELP a ELT ve druhém a třetím ročníku studia oborů MO, AE a AT. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy a principy zapalování zážehových motorů, na které navazují materiály týkající se vývoje zapalovacích systémů a jednotlivé používané varianty u vozidel. Další dokumenty jsou věnovány rušení a odrušení vozidel, jejich principům a parametrům. Dokumenty jsou zpracovány v chronologickém časovém sledu s ohledem na historický vývoj technologií a technických možností a dle možností mohou být doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje.

Sada obsahuje 9 textových dokumentů, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 7 prezentací PowerPointu s potřebným obsahem, které jsou primárně určeny vyučujímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity  žáky v domácí přípravě.  K ověření získaných vědomostí slouží 4 testy ve zvoleném formátu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru.

Digitální učební materiály sady ES byly pilotně ověřeny a schváleny MK automobilní  dne 1.11.2013.

Autorství: Ing. Jiří Špička

Zdroje:

  • viz soubor