Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

Elektrické přístroje OP 1.5

Publikovaný | Ing. Jaroslav Chlubný Profil uživatele | 4.1.2014 23:24
Sada elektrické přístroje je určena především pro výuku praxe u studijního oboru autotronik a učebního oboru autoelektrikář. Materiály lze využít i pro učební obor mechanik opravář.

Sada je tvořena prezentacemi PowerPointu, které jsou zaměřené na tématiku z poloviny na spouštěče a alternátory, dále pak jsou zde rozpracovány spotřebiče používané k provozu vozidel. Jsou zde i fotografie různých konstrukcí, ale i závad vznikajících při běžném provozu u elektrických přístrojů. Jsou zde fotografie různých technických řešení výrobců.

Materiály jsou určeny především jako seznamovací materiál pro žáky do odborného výcviku, dají se použit v úvodních hodinách do problematiky elektrických přístrojů. Při opakování látky poslouží i v teoretické výuce.

Závěrečné tři testy se zabývají spouštěči, alternátory a poslední řeší oblast topení a chlazení. Testy na posledním listu obsahují správné odpovědi.

Sada obsahuje 17 PowerPointových prezentací, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. K ověření získaných vědomostí slouží 3 testy ve zvoleném formátu Word, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Testy jsou dostupné registrovaným učitelům.

Digitální učební materiály sady EP byly pilotně ověřeny a schváleny MK automobilní dne 1.11.2013.

Autorství: Vrzalík