Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Předmět

TCH » Předmět

Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány 

Digitální učební materiály - Technologie soustružení

Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 28.11.2013 19:49
Sada ,,Technologie soustružení “ je zaměřena na část předmětu TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ v prvním a druhém ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o řezných podmínkách při soustružení, teorie obrábění, dále pak o jednotlivých technologiích a pracovních postupech při soustružení. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 10 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 5 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. . K ověření získaných vědomostí slouží 5 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady TS (VY 32 INOVACE TS 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.11.2013.

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Technologie soustružení. 1.vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-239-2.
  • KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.
  • LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
  • HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.
  • HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.