Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
MECHATRONIKA

MECHATRONIKA

Všechny dokumenty 

Lepení v praxi - prezentace

Součást galerie | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.11.2013 21:46
Z hlediska konzistence je lze rozdělit na lepidla tekutá, pastovitá, prášková, pěnová, lepící filmy a lepící pásky. K hlavním požadavkům na lepený spoj patří - lepená vrstva musí být převážně namáhána na smyk, lepené spoje musí mít velkou plochu, nesmějí se namáhat odlupováním.

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095
  • FOREJT, Milan. Teorie tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1991, 187 s. ISBN 80-214-0294-6.
  • HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.
  • LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
  • ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů: pro 1. ročník středních odborných učilišť. 3. vyd., v Institutu 2. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000, 91 s. ISBN 80-710-5214-0.
  • TMĚJ, Jaroslav. Progresivní metody při zpracování plechů. Dům techniky ČSVTS.