Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
MECHATRONIKA

MECHATRONIKA

Všechny dokumenty 

Tváření kovů - válcování, tažení drátu - prezentace

Součást galerie | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 7.11.2013 18:18
Válcováním se tvářený materiál deformuje mezi otáčejícími se pracovními válci, výška se snižuje, materiál se prodlužuje. Tažením drátu se průřez drátu zmenšuje, činný povrch průvlaku je leštěn. Na kloboukové stolici je drát bubnem protahován průvlakem, tažná síla je závislá na přetvárném odporu a na velikosti zmenšení průměru drátu.

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095
  • FOREJT, Milan. Teorie tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1991, 187 s. ISBN 80-214-0294-6.
  • HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.
  • LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
  • ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů: pro 1. ročník středních odborných učilišť. 3. vyd., v Institutu 2. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000, 91 s. ISBN 80-710-5214-0.
  • TMĚJ, Jaroslav. Progresivní metody při zpracování plechů. Dům techniky ČSVTS.