Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
MECHATRONIKA

MECHATRONIKA

Všechny dokumenty 

Tváření kovů - kování - prezentace

Součást galerie | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 7.11.2013 18:11
Ruční kování má využití zejména při menších opravách, v uměleckých kovárnách. Materiál se ohřívá v kovářských výhních na kovací teplotu. Výhně mohou být: stabilní, přenosné. Palivem je drobné uhlí nebo drobný koks

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
  • HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.
  • HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.
  • DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007, 608 s. ISBN 8086706191.
  • http://coptel.coptkm.cz/index.php?action=2&doc=20458&docGroup=4913&cmd=0&instance=2
  • KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 80-7183-024-0
  • http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/02.htm