Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Předmět

TCH » Předmět

Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány 

Digitální učební materiály - Ruční tváření plechů

Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.11.2013 21:48
Sada ,,Tváření kovů, ruční tváření plechu“ je zaměřena v úvodních dokumentech na teorii tváření kovů. V dalších dokumentech vysvětluje jednotlivé technologie tváření kovů běžně používaných v praxi. V dalších dokumentech jsou objasněny technologie ručního tváření plechu. Dále jsou zde nezbytné informace o lepení a především pájení, které je nedílnou součástí klempířské technologie. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 10 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 8 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 2 testy v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech. Digitální učební materiály sady RTP (VY 32 INOVACE RTP 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095
  • FOREJT, Milan. Teorie tváření a nástroje. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1991, 187 s. ISBN 80-214-0294-6.
  • HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.
  • LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.
  • ŠVAGR, Jiří a Jan VOJTÍK. Technologie ručního zpracování kovů: pro 1. ročník středních odborných učilišť. 3. vyd., v Institutu 2. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 2000, 91 s. ISBN 80-710-5214-0.
  • TMĚJ, Jaroslav. Progresivní metody při zpracování plechů. Dům techniky ČSVTS.