Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Předmět

TCH » Předmět

Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány 

Digitální učební materiály - Testy svařování (MAG), bezpečnostní ustanovení

Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 7.10.2013 21:44
Sada ,,Testy svařování (MAG)“ je zaměřena na výstupní znalosti z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Testy mohou být velmi dobrou a vhodnou přípravou ke složení závěrečných zkoušek a získání svářečského průkazu. Testové otázky jsou zpracovány s ohledem na současné požadavky praxe, používané svářecí techniky a technických prostředků. Dle možností a vývojových trendů mohou být testy doplněny nebo modifikovány s ohledem na aktuální podmínky v oblasti svářecí techniky. Sada obsahuje 20 prezentací PowerPointu, které mohou využít studenti ve výuce i jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Každá prezentace obsahuje 15 - 16 testových otázek z problematiky svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou a základních bezpečnostních ustanovení pro obloukové svařování. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování, čímž získá zpětnou vazbu o nabytých vědomostech. Digitální učební materiály sady T-MAG (VY 32 INOVACE T-MAG 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

Zde vložte text nového dokumentu...

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007, 608 s. ISBN 8086706191. DOLEJSKÝ, Tomáš. Učebnice pro základní kurz svařování tavící se elektrodou (mig / mag svařování). Vyd. 1. Ostrava: Zeross, 2012. ISBN 80-86698-28-9. KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 80-7183-024-0. MINAŘÍK, Václav. Obloukové svařování. 2., aktualiz. vyd. Praha: Scientia, 2003, 241 s. ISBN 80-718-3285-5.