Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Předmět

TCH » Předmět

Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány 

Digitální učební materiály - Tepelné zpracování

Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 11.5.2013 20:31
Sada ,,Tepelné zpracování “ je zaměřena na úvodní část předmětu STE v prvním ročníku studia. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy o vlastnostech a zkouškách technických materiálů, na které navazují dokumenty týkající se konkrétních technických materiálů, především železných a neželezných kovů. Dále jsou zde nezbytné informace o základech metalografie a tepelném a chemicko-tepelném zpracování ocelí. Další dokumenty jsou zaměřeny na moderní technologie, které jsou v rámci strojírenství zaváděny do technické praxe. Dokumenty jsou zpracovány s ohledem na aktuální vývoj technických prostředků a dle možností jsou doplněny odkazy na další vhodné internetové zdroje. Sada obsahuje 7 textových dokumentů ve formátu doc, které mohou využít studenti ve výuce jako studijní materiál, popř. doma v přípravě na výuku. Sada dále obsahuje 7 prezentací PowerPointu, které jsou primárně určeny vyučujícímu na podporu výkladu učiva; rovněž mohou být využity žáky v domácí přípravě. K ověření získaných vědomostí slouží 6 testů v PowerPointu, které mohou být použity v tištěné formě nebo promítnutím s využitím datového projektoru. Vyučujícímu pak může tento materiál sloužit při opakování. Digitální učební materiály sady TZ (VY 32 INOVACE TZ 01-20) byly pilotně ověřeny a schváleny metodickou komisí strojních oborů dne 1.2.2013.

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1.vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2004, 290 s. ISBN 80-867-06095.
  • HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.
  • KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.
  • KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 807183-024-0.