Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

Motor - základní pojmy

Publikovaný | Tereza Červeňáková Profil uživatele | 31.5.2013 21:58
Soubor je úvodní částí pro tématický blok "Motory". Cílem je seznámení s definicemi, rozdělením a názvoslovím vztahujícím se k problematice motorů.

Autorství: Ing.Bc.Alois Ambrož

Zdroje:

  • 1. GSCHEIDLE, Rolf. Příručka pro automechanika. 3. přeprac. vyd. Překlad Iva Michňová, Zdeněk Michňa, Jiří Handlíř. Praha: Europa - Sobotáles, 2007, 685 s. ISBN 978-80-86706-17-7.
  • 2. GSCHEIDLE, Rolf. Tabulky pro automechaniky: tabulky, vztahy, přehledy, normalizované postupy : matematika, vedení podniku, základní odborné znalosti, materiály, technické kreslení, odborné znalosti, elektrické vybavení, předpisy. Překlad Jiří Handlíř. Praha: Europa-Sobotáles, 2009, 496 s. ISBN 978-80-86706-21-4.
  • 3. JAN, Zdeněk, ŽDÁNSKÝ, Bronislav. Automobily Motory 3. 5. vyd. Brno: Avid, 2008, 179 s. ISBN 978-80-87143-06-3.
  • 4. HROMÁDKO, Jan. Spalovací motory: komplexní přehled problematiky pro všechny typy technických automobilních škol. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 296 s. ISBN 978-80-247-3475-0.