Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Informační zdroje

TCH » Informační zdroje

Přehled aktuálně dostupných zdrojů pro daný předmět v různých kategoriích 

Teorie třískového obrábění kovů

Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 3.1.2012 23:36
Tato bakalářská práce se zabývá teorií třískového obrábění. Úvodní část vymezuje základní pojmy obrábění. Další části pak popisují geometrii nástrojů, jejich materiál, teorii vzniku třísky, působící řezný odpor a síly působící při obrábění a vznikající teplo. Další část popisuje řezné podmínky, produktivitu a hospodárnost třískového obrábění. Závěr práce tvoří technologické postupy při třískovém obrábění. Vše je sestaveno do textu zpracovaného ve formě učebního materiálu použitelného ve výuce daného tématu na pedagogické fakultě.

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • SCHMIDT, E. a kol. Příručka řezných nástrojů. Praha, SNTL 2001
  • GAZDA, J. Teorie obrábění – Průvodce tvorbou třísky.Technická univerzita v Liberci: Vysokoškolský podnik, s.r.o., 2004. ISBN 80-7083-789-6
  • VÁVRA, M. Strojírenské tabulky. Praha, Albra - Pedagogické nakladatelství SNTL 2002
  • http://home.vsb.cz/robert.cep/PDF/disertacni_prace.pdf