Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Testy

TED » Testy

Interaktivní testy umožňující procvičit znalosti 

Test závity

Publikovaný | Ing. Emília Píchalová Profil uživatele | 28.11.2011 20:44
Základní otázky zobrazování a kótování závitů

Vyplnění testu:

1. Co je stoupání závitu?
je vzdálenost mezi stejnolehlými boky sousedních závitů
poměr mezi osovým posunutím bodu a úhlovým natočením
je vzdálenost mezi stejnolehlými boky jednoho závitu
je vzdálenost mezi různolehlými boky jednoho závitu
2. Čím je tvořený velký průměr závitu?
je tvořený množinou závitových hřbetů
je tvořený množinou závitových den
je tvořený stoupáním šroubovice
je tvořený obvodovou kružnicí
3. Čím je tvořený malý průměr závitu?
je tvořený obvodovou kružnicí
je tvořený množinou závitových den
je tvořený stoupáním šroubovice
je tvořený množinou závitových hřbetů
4. Co je to rozteč závitu?
zakrytý vnitřní závit
je vzdálenost mezi stejnolehlými boky jednoho závitu
zkosení hran
vzdálenost mezi stejnolehlými boky sousedních závitů
5. Jak se znázorňují všechny normalizované závity?
podrobně v měřítku
pouze symbolicky
v částečném podélném řezu
ve velkém měřítku
6. Jakou čarou se kreslí viditelný průměr závitu?
tenkou čárkovanou čarou
čerchovanou tlustou čarou
plnou tlustou čarou
plnou tenkou čarou
7. Jak se kreslí zakrytý vnitřní závit?
tenkými čárkovanými čarami
tlustými čárkovanými čarami
tlustými plnými čarami
tečkovanými čarami
8. Které druhy závitů se kreslí v částečném podélném řezu?
normalizované závity
všechny závity
nenormalizované závity
žádné závity
9. Kdy se kreslí výběh závitu?
nekreslí se nikdy
nekreslí se, pokud to není nutné
vždy
nezáleží na tom
10. Jak se označí závit při kótování?
velký průměr, funkční délka a příslušná značka pro druh závitu
malý průměr a funkční délka závitu
délka závitu
značka pro druh závitu
11. Co znamená značka M 20 x 1 LH?
Pravý metrický závit
Levý metrický závit
Trubkový závit
Whitworthův závit
12. Který druh výběhu se nekreslí a nekótuje?
obvyklý
krátký
dlouhý
všechny
13. Co znamená označení M 30x1?
Metrický závit jmenovitého průměru 30mm s hrubým stoupáním
Metrický závit jmenovitého průměru 30mm s roztečí 1mm
Rovnoramenný lichoběžníkový závit se stoupáním 30mm
Pravý trubkový závit dlouhý 30mm
14. V jakých jednotkách se udává Whitworthův a trubkový závit?
v mm
v cm
v anglických palcích
v μm
15. Jak se vyznačuje v pohledu ve směru osy se malý průměr závitu?
se kreslí čárkovanou čarou tenkou nebo tlustou, na jednom výkrese vždy stejným typem čáry
nekreslí se
souvislou tlustou čarou
částí kružnice kreslenou plnou tenkou čarou více než ¾ obvodu kruhu
16. Jakým písmenem se ozbačuje trubkový válcový závit?
G
W
M
T
17. Jakým písmenem se ozbačuje Whitworthův závit?
Rc
G
UN
W
18. Co znamená označení G 3/8?
Trubkový válcový závit s těsnícím účinkem mezi závity
Stoupání závitu 3/8
Trubkový válcový závit průměru 3/8
Dvojchodý pravý závit s roztečí 3/8
19. Která část vnějšího závitu se kreslí tenkou plnou čarou více než ¾ obvodu kruhu?
malý průměr závitu
velký průměr závitu
oba dva průměry
žádná část
20. Která část vnitřního závitu se kreslí tenkou plnou čarou více než ¾ obvodu kruhu?
oba dva průměry
velký průměr závitu
žádná část
malý průměr závitu

Autorství: Ing. Emília Píchalová

Zdroje:

  • Vlastní