Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Praxe

LAC » Praxe

 

FeatureCAM 2012

Publikovaný | Radek Mičola Profil uživatele | 20.11.2011 17:30
Právě vychází nová verze populárního CAM softwaru FeatureCAM pro cnc programování frézek, soustruhů a drátových řezaček! S novou verzí FeatureCAMu 2012 se programování stává ještě jednodušším a automatizovanějsím! FeatureCAM 2012 nese označení 18.0.1.84 a na pár následujících řádcích si můžete přečíst o nejdůležitějších modifikacích, které se v tomto softwaru odehrály.

FeatureCAM 2012

Pozor! Právě vychází nová verze populárního CAM softwaru FeatureCAM pro cnc programování frézek, soustruhů a drátových řezaček! S novou verzí FeatureCAMu 2012 se programování stává ještě jednodušším a automatizovanějsím! FeatureCAM 2012 nese označení 18.0.1.84 a na pár následujících řádcích si můžete přečíst o nejdůležitějších modifikacích, které se v tomto softwaru odehrály.

POZOR! Nový FeatureCAM 2012 vyžaduje minimální datum údržby v paf souboru 2011.09!

Mezi společná vylepšení všech modulů FeatureCAMu 2012 patří:

 • Více isometrických pohledů. Možnosti pohledů byly doplněny o 3 další dostupné Isometrické pohledy, uživatel tak nyní kromě vlastních a standardních pohledů může model rotovat v Isometric 2, Isometric 3 a Isometric 4.
 • Klávesové zkratky. Zrychlení programování může přinést i nová schopnost FeatureCAMu, která uživateli dovolí vytvářet pro nejrůznější funkce klávesové zkratky. Veškeré klávesové zkratky, kterými nyní FeatureCAM disponuje, mohou být nahrazeny. Samotné nastavení klávesových zkratek může být zálohováno a přeneseno na jiný počítač.
 • Mnohonásobný výběr technologických prvků. Technologické prvky ve stromu součástí mohou být nově vybírány s klávesami „Ctrl“ a „Shift“, čímž dosáhneme označení více prvků na jednom vybrání. Tato novinka má své opodstatnění například i při synchronizaci nástrojových hlav na soustružnicko frézovacích centrech.
 • Limitace řezných dat u nástrojů. Ve FeatureCAMu 2012 mohou být řezná data přiřazena přímo k nástroji. Tato data mohou být nastavena při specifikaci řezných podmínek obecně pro všechny typy materiálů nebo konkrétně pro určitý typ materiálu. Díky tomuto nastavení programátor ušetří čas programování a celá práce bude více automatizována. Nově lze přímo ve vlastnostech nástroje nastavit:
  • Maximální krok dolů
  • Krok do boku
  • Úhel nájezdu
 • Možnosti editace drah. Ve FeatureCAMu 2012 došlo k řadě vylepšení funkce „NC dráhy“, které uživateli usnadní řadu problémů.
  • Dráhy nástroje jsou nyní zobrazeny pomocí modrých čar
  • Možnost odstranění segmentů drah s vyřešením nájezdů
  • Editaci je možné vrátit pomocí kroku zpět a kroku vpřed
 • Porovnání součástí. Očekávanou novinkou je porovnání součástí pro všechny moduly FeatureCAMu. Uživatel již nemusí zdlouhavě kontrolovat, zda mu na kusu nezbyl neobrobený materiál. FeatureCAM 2012 disponuje zdokonalenou funkcí „Porovnání součástí“, která umí zkontrolovat obrobenou součást a porovnat ji s modelem. Při porovnání nám dokáže říci, zdali někde zbývá materiál nebo jestli jsme při obrábění do modelu nenajeli.
  • Podporované moduly jsou: Frézování 2D, Frézování 3D, 4 osé poziční frézování, 5osé poziční frézování, 5osé plynulé frézování, Soustružení, Soustružení/Frézování.
 • Skript pro práci v programu Tool Data Management.

FeatureMILL 2.5D

 • Celkový polotovar pro dokončovací operace.
 • Konstantní úběr při odebírání materiálu v hladině Z
  • V současnosti FeatureCAM počítá krok dolů následujícím způsobem: Hloubka technologického prvku je přesně rozdělena hloubkou kroku dolů. Pro lepší představu si uvedeme příklad: Hloubka technologického prvku je 10 mm a programátor nastaví krok dolů na 3 mm, počet kroků je definován jako 10/3 +1 což jsou 4 kroky. FeatureCAM tak bude vytvářet řez přesně po 3 mm. Výsledkem budou dráhy vytvořené ve 3 mm, 6 mm, 9 mm a 10 mm.
  • FeatureCAM od verze 2012 počítá krok dolů neboli hloubku řezu zcela novým způsobem. Hloubka technologického prvku je rozdělena tak, aby zůstal zachován konstantní úběr materiálu (hloubka řezu pro každý krok je tedy stejná). Pro lepší představu si uvedeme příklad: Hloubka technologického prvku je 10 mm a programátor nastaví krok dolů na 3 mm, počet kroků je definován jako 10/3 +1 což jsou 4 kroky. Skutečná hloubka řezu je tedy 10/4 a tedy 2,5 mm. Krok dolů pak je 2,5 mm, 5 mm, 7,5 mm a 10 mm.
  • Programátor nyní může používat oba dva možné způsoby výpočtů. Ty lze nastavit buď lokálně pro každou operaci zvlášť, globálně pro celý projekt nebo můžou být ovlivněny všechny budoucí operace. Přičemž, při zapnutí nového FeatureCAMu 2012 je automaticky aktivní nová metoda výpočtů kroku dolů.
 • Zpětné zahloubení. Zpětné zahloubení se nejčastěji používá v případech, kdy konstruktér navrhne zahloubení pod dírou. Obrobení takového zahloubení bez použití speciálních nástrojů je obtížné a mnohdy i neproveditelné. Hlavní výhodou je urychlení výroby a zkrácení času, protože součást může být zcela obrobena z jedné strany. Typickým příkladem, kde se tato zahloubení vyskytují, jsou skříně diferenciálů a různé typy přírub.
  • FeatureCAM 2012 nově umožňuje takovýto typ zahloubení jednoduchým způsobem programovat i bez použití maker.
   • V případě řídicího systému Fanuc dostáváme do NC kódu G87.
   • V případě řídicího systému Heidenhain dostáváme do NC kódu Cyklus204.
 • Více možností při specifikaci čelních fréz. Nová možnost pro zadání sražení u čelních fréz umožní lepší kontrolu a přesnost obrábění. Nyní si tak můžeme u čelní frézy vybrat, zdali bude mít rádius či sražení.

FeatureMILL 3D

 • Hrubování 3D ve spirále. Nová možnost pro 3D hrubování v hladině Z, umožňuje nástroji plynulý spirálový pohyb. Díky čemuž se redukuje zpomalování a zrychlování, udržuje konstantní řez třísky a tím zvyšujeme životnost nástroje.

FeatureTURN

 • Soustružnické nástroje mohou být vytvářeny ze Solid modelu. Díky možnosti vytvoření vlastního nástroje ze Solid modelu, dostává programátor přesnější kontrolu nad obráběním (na simulaci je vidět přesný tvar držáku). Takto vytvořená nástrojová sestava je pochopitelně kontrolována na kolize, a pokud používáme rozmanité typy držáků, nemusíme se nadále obávat zabourání.
 • Hodnověrnější vykreslení držáku destičky. Hodnověrnějšímu zobrazení nástroje při simulaci nyní přispívá i možnost zobrazení odebíraného materiálu.
 • Přídavky pro dokončovací soustružnické operace. FeatureCAM 2012 nyní umožňuje nastavovat přídavky pro dokončovací operace. Mezi vlastnosti obrábění tak přibývají dvě nové možnosti: Přídavek v ose Z a přídavek v ose X.

Celkem bylo zavedeno / vylepšeno / opraveno přes 233 funkcí.

Díky těmto modifikacím FeatureCAM potvrzuje roli velice rychlého a uživatelsky jednoduchého CAM softwaru pro SOUSTRUŽENÍFRÉZOVÁNÍ ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ na světovém trhu.

Autorství: Radek Mičola

Zdroje:

 • http://www.delcam.cz/aktuality/novy-featurecam-2012.html