Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Didaktické pomůcky

STE » Didaktické pomůcky

Přehled didaktických pomůcek vhodných k výuce daného předmětu 

Strojnické tabulky

Publikovaný | Radek Mičola Profil uživatele | 19.11.2011 14:40
Strojnické tabulky podávají přehled o nejnovějším stavu norem v technickém kreslení, materiálech, potrubí a armaturách a výrobních pomůckách.

Strojnické tabulky

zachycují programové změny v oblasti tvorby nových norem, čímž přispívají ke splnění cílů výuky ve všech zařízeních středních odborných škol a učilisť. Podávají přehled o nejnovějším stavu norem v technickém kreslení, materiálech, potrubí a armaturách a výrobních pomůckách. Výběr byl proveden podle dlouholetých zkušeností pedagogických pracovníků i zkušeností z praxe. Strojnické tabulky jsou výběrem z českých technických norem, mezinárodních norem ISO i z evropských norem. Nové čtvrté doplněné vydání!


autor J. Leinveber, P. Vávra
obj.č. 140225

Nové vydání tabulek obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde. Tabulky tvoří soubor základních informací potřebných pro práci technika.

Vzhledem ke vstupu ČR do EU je kladen zvýšený důraz na používání společných evropských norem. Proto se souhlasem ČR - Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví byla snaha zachytit současný stav přechodu ČSN na soustavu mezinárodních norem ISO a EN. I v tomto vydání došlo k úpravám a provedení akutalizace. U některých zrušených norem ČSN jsou vyznačeny jako zrušené, ašak pro informaci jsou ponechány v tabulkách. Tyto zrušené technické normy jsou používány pouze z důvodu ucelenosti a srozumitelnosti, především pro potřeby výuky.

Autorství: Radek Mičola

Zdroje:

  • http://www.strojnicke-tabulky.cz/