Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Články

LAC » Články

Aktuality a zajímavosti pro jednotlivé tématické celky předmětu. 

Obráběcí stroje a jejich optimalizace

Publikovaný | Martin Doležal Profil uživatele | 11.11.2011 23:47
Přední světový výrobce obráběcích strojů japonská firma Okuma předvedla na právě skončeném veletrhu EMO 2011 další nové modely obráběcích strojů a technologií, které významně rozšiřují výrobní program firmy v oblasti technologie soustružení a frézování.

Obráběcí stroje a jejich optimalizace

Firma Okuma měla doposud ve svém výrobním programu poměrně širokou nabídku vertikálních soustruhů a vertikálních soustružnicko-frézovacích multifunkčních obráběcích center, a to až do průměru 2 m. Proto bylo rozhodnutí o vývoji zcela nové modelové řady strojů typu karusel s označením VTR krokem správným směrem.

Anotace
Na EMO 2011 byl vystaven v inovované formě stroj Okuma VTM 120YB.

Inovace stávající řady

Došlo současně i k inovaci stávající řady VTM. Zásadním konstrukčním a technologickým řešením byla aplikace bohatých zkušeností z výroby portálových obráběcích strojů, jejichž kvalita a přesnost je ve světě pojmem, který přesvědčil celou řadu předních světových výrobců obráběcích strojů o nutnosti jejich nákupu pro vlastní výrobu. Tyto stroje jsou pak hodnoceny jako strategické pro obrábění například lože obráběcího stroje. Často se jedná i o konkurenční firmy, které tyto stroje nakupují. Tyto přednosti byly zaneseny do nové modelové řady multifunkčních strojů řady VTM 80 až 200Yb.

Malé multifunkční centrum

Mimo tento stroj uvedla Okuma poprvé v Evropě na trh i malé pětiosé multifunkční centrum Millac 33TU a rozšířila portfolio dvouvřetenových soustruhů o nový typ LT 2000EX 3 Turrets. Na stánku Okumy bylo možné vidět dále kompletní novou řadu horizontálních center od nejmenší MA 4000 až do MA 8000. Velká většina vystavených strojů byla již v novém designu 2012. Na stánku byly připraveny dále speciální ukázky nových softwarů.

Anotace
Malé pětiosé multifunkční centrum Millac 33TU

Obráběcí navigátor

Optimalizace obrábění Okuma Machining Navi (obráběcí navigátor) detekuje, analyzuje, kalkuluje a především automaticky optimalizuje řezné podmínky. Ke konci roku 2008 vyvinula firma Okuma pro trh obrábění Navi. Skupina specialistů firmy se soustředila na potlačení vibrací (chvění) během obrábění. Nabízené stroje s vyšším know-how byly sice již konstruovány tak, aby byla opatření proti vibracím co největší (3D modely), ale v mnoha případech vibrace a chvění nebylo možné potlačit. Tyto nedostatky a snaha o neustálé zvyšování výkonnosti byly nepřímo spojeny. To firmu Okuma nasměrovalo na možnost řešení vibrací a chvění nástroje a tak i částí strojů optimalizací řezných podmínek již během počátku obrábění, pokud si to situace vyžaduje. Získané zkušenosti byly uplatněny a na EMO 2011 byla tato funkce prakticky předváděna hned na třech strojích.

Anotace
Dvouvřetenový soustruh LT 2000 EX 3 Turrets

Obrábění Navi není jen zastavení vibrací, ale je to i její velice snadné používání jako vhodné funkce pro obsluhu stroje v hledání optimálních řezných podmínek (řezná rychlost), která zajistí nejvyšší výkonnost. Při hledání optimálních řezných podmínek funkce obrábění Navi automaticky přizpůsobí otáčky pracovního nástroje (rychlosti obrábění Navi M-i) a případně doporučí obsluze optimální rychlost vřeteníku pro obrábění daného materiálu (obrábění Navi M-g). Obsluha se tak může rozloučit s pokusy trvající mnohdy dlouhé hodiny a s náklady na konvenční metody k nalezení řezných podmínek. Obrábění Navi osvobodí od dlouhého postupu pokusů a chyb a umožní u strojů Okuma najít optimální řezné podmínky.

Anotace
Stánek Okuma v Hannoveru 2011

A jak to funguje?

S obráběním Navi M-i stroj používá senzory k detekci aktuálních podmínek, tyto analyzuje a poté zkalkuluje nové podmínky obrábění, které ihned a automaticky změní vřeteníku ustálenou rychlost pro optimální obrábění. Tato změna, která nastala, nemá žádný vliv na přesnost obrábění a podstatně zlepšuje kvalitu povrchu. Docílit této jednoduché činnosti je možné ihned po zapnutí funkce obrábění Navi. Když aktivuje obrábění Navi M-g během obrábění, inteligentní řídicí systém OSP situaci analyzuje, zkalkuluje nové podmínky obrábění a následně zobrazí výsledek analýzy na monitoru řídicího systému OSP. Obsluha se může na výsledek podívat a udělat navrhované změny v programu.

Výhody obrábění s funkcí Navi

Zvýší se produktivita stroje, kvalitní obrábění (řezání) se může dít dokonce se stejným strojem a pracovním nástrojem za zvýšených řezných podmínek (řezná rychlost) blížících se jejich výkonovým hranicím. Prodlouží se životnosti nástrojů, opatrné řezné podmínky (řezná rychlost) mohou být dokonce nastaveny nevhodně od obráběných materiálů. Při výrobě není prostor pro experimenty a chyby s drahými nástroji. Životnost nástrojů lze prodloužit až pětinásobně. Sníží se vady, nedochází k plýtvání nákladných obráběných materiálů. Stroje vybavené obráběním Navi mohou pracovat na jejich maximu, a tím roste produktivita.

Anotace
Vertikální obráběcí centra Genos pro globální trhy

Poptávka po jednoduchých strojích

Industrializace třetích zemí zásadně rozšiřuje trhy pro výrobky a způsobuje novou poptávku po vybavení nových závodů. Vyhovět těmto potřebám vyžaduje co nejednodušší stroje za rozumnou cenu, které mohou vyhrát celosvětovou cenovou válku o zákazníky. Okuma vyvinula novou řadu vertikálních obráběcích center Genos, která slučuje hlavní a základní vlastnosti s tradicí Okuma, jako je přesnost v obrábění, tuhost, jednoduché používání, a to vše ke globálnímu získání uživatelů po celém světě.

Autorství: Martin Doležal

Zdroje:

  • http://www.mmspektrum.com/clanek/obrabeci-stroje-a-jejich-optimalizace.html