Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Praxe

TCH » Praxe

 

Pružné výrobní systémy

Publikovaný | Martin Doležal Profil uživatele | 11.11.2011 23:49
Automatizace je oborem, který poskytuje rozsáhlé možnosti aplikací a modifikací pro splnění nejrůznějších technických zadání. Článek poskytuje stručný náhled na tuto problematiku z pohledu významného světového výrobce číslicově řízených obráběcích strojů a tuzemského dodavatele těchto strojů.

Pružné výrobní systémy

Pružné výrobní systémy typu Mazak Paletech lze dělit dle počtu vrstev, do nichž jsou palety ukládány. Mazak dodává jedno- až tříúrovňový systém anebo v kombinaci s regálovým zakladačem dle volby zákazníka. Další členění může být dle velikosti palety (přičemž platí, že lze vždy pracovat se dvěma sousedními velikostmi palet v jediném systému). Do jednoho systému Paletech je možné zařadit i stroje z různých modelových řad - například vodorovná obráběcí centra společně se svislými pětiosými frézovacími centry a multifunkčními svislými soustružnickými stroji. S podklady od výrobce si doslova každý může z nabízených stavebnicových modulů sestavit svůj vlastní pružný výrobní systém. Základní konfigurace stavebnice sestává z jednoho stroje, šesti úložných míst pro palety a jedné nakládací stanice. Tuto sestavu pak může zákazník sám libovolně rozšiřovat až do výrobního systému s 16 obráběcími centry, 240 paletami a robotizovaným systémem nástrojového hospodářství (FMS).

Pružné výrobní systémy Mazak Paletech znamenají i vyšší úroveň řízení výroby. Velice komfortní management paletového hospodářství přivede uživatele až ke kybernetickým výrobním střediskům s on-line plánovacím systémem, který kompletně zohledňuje lidské i hmotné zdroje a automaticky provádí korekce plánu dle skutečného stavu výroby. K tomu nejsou třeba žádné průvodky ani čárové kódy, stačí občas monitorovat aktuální stavy na jednotlivých pracovištích a schvalovat nebo provést drobné úpravy automaticky generovaného a aktualizovaného plánu. Vlastní kompletace Mazak Paletechu tak překonává předěl mezi automatizační vybaveností stroje od výrobce a následnými aplikacemi na straně uživatele. Délku bezobslužného provozu Paletechu lze prodloužit aplikací průmyslového robota u nakládací stanice.

Anotace
Výrobní buňka s robotem Nachi

Anotace

Doplnění obráběcích strojů robotyObdobně lze roboty vybavovat jak jednotlivé stroje, tak i skupinu strojů. Tyto kombinace mají výhodu v tom, že není třeba omezovat se na jediného výrobce strojů, takže je možné sestavovat buňky různých výrobců strojů a dodavatelů měřicích a kontrolních jednotek.

Níže uvádíme příklad aplikace robota Nachi, typ MR20 společně se soustružnickým centrem Mazak a vysokorychlostním frézovacím centrem Brother. Tento sedmiosý robot vyniká zejména kompaktností a dobrou dostupností ramene robota do míst, kam by se klasický šestiosý robot nedostal. Této výhody bylo využito pro jeho umístění mimo hlavní nakládací prostor, čímž byla zachována možnost  ručního zakládání polotovarů do obráběcího centra pro použití v kusové výrobě, kdy je z časového hlediska seřizování průmyslového robota nevýhodné. V tomto konkrétním případě jde o zapojení průmyslového robota MR20 do výrobní linky s CNC soustružnickým centrem MAZAK QTNX100 a obráběcím centrem Brother TC-S2D s následnou kontrolou závitu a gravírováním na hotový výrobek. Polotovar je odebírán robotem ze zakládacího dopravního pásu a založen do soustružnického centra. Následuje soustružení a přesun rozpracovaného dílu robotem do obráběcího centra. Po kompletním obrobení je každý kus zkontrolován automatickou jednotkou pro kontrolu závitů s eventuálním vyřazením neshodných výrobků a následně přesunut k označení na gravírovacím zařízení. Hotový výrobek je po této operaci odložen na vynášecí dopravní pás a transportován mimo prostor výrobní buňky.

Anotace
Detail činnosti robota ve výrobní buňce

Anotace
Automatizace ve světle dneška

Automatizace je oborem, který poskytuje rozsáhlé možnosti aplikací a modifikací pro splnění nejrůznějších technických zadání. Článek poskytuje stručný náhled na tuto problematiku z pohledu významného světového výrobce číslicově řízených obráběcích strojů a tuzemského dodavatele těchto strojů.

Autorství: Martin Doležal

Zdroje:

  • http://www.mmspektrum.com/clanek/rozvoj-automatizace-v-oblasti-obrabecich-stroju.html