Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Výukové materiály

LAC » Výukové materiály

Zejména vypracované autorem (redaktorem) předmětu pro hlavní bloky učiva – texty, prezentace, tabulky, e-learning, testy,.. 

12. ÚVOD DO MĚŘENÍ

Publikovaný | Ing. Zdeněk Kameník Profil uživatele | 10.1.2012 10:40
Tato galerie se bude zabývat technickými měřeními, která jsou zaměřena na oblast mechatroniky. Měření je kvantitativní zkoumání vlastností předmětů, obvykle porovnáváním s obecně přijatou jednotkou. Výsledkem měření je tedy číslo, které vyjadřuje poměr zkoumané veličiny k jednotce. Význam měření je hlavně v tom, že: charakterizuje měřenou veličinu dovoluje měření opakovat a porovnávat výsledek lze zpracovávat matematicky

Měřidla mají přímý podíl na výrobním postupu a spolu se stroji, nástroji a přípravky zaručují jakost
výroby. Moderní strojní výroba je nemyslitelná bez dokonalé soustavy měřících pomůcek.

Galerie se zabývá nejdůležitějšími požadavky, které jsou kladeny na měřidla, základním rozdělením měřidel s uvedením příkladů, obzvláště měřidel speciálních. Dále jsou probrána pravidla pro správné zacházení s měřidly, jejich opravami a skladováním.

Autorství: Ing. Zdeněk Kameník

Zdroje:

  • Strojnická měření I
  • Rozměrová měření
  • Z. Vysloužil
  • Laboratorní cvičení
  • technologická a strojní
  • J. Šulc - Z. Vysloužil
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Měření