Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
MET

MET

Mechatronika 

Mechatronik a jeho dovednosti v oblasti řízení

Publikovaný | Bc. Ludvík Kochaníček Profil uživatele | 27.5.2011 19:26
Zařazení mechatronika do systému automatického řízení. Výčet jeho schopností a možnosti uplatnění.

Stručný úvod do problematiky
Způsob řízení určuje kvalitu a vlastnosti mechatronické soustavy. Provedení její technické diagnostiky pak udává její spolehlivost a provozuschopnost. Souhrnně se oblast řízení a technické diagnostiky označuje jedním názvem - automatické řízení.

Mechatronika je jedním z oborů, kde dochází k aplikaci automatického řízení. K tomuto řízení dochází prostřednictvím řídícího systému, který je tvořen fyzikálními prostředky pracující dnes již téměř výhradně na elektrickém principu (elektronika, číslicové systémy).

V současnosti se stále častěji při řízení uplatňují principy umělé inteligence. Hovoříme pak o tzv. inteligentních systémech, jsou to systémy s tzv. soft computingem. Některé z těchto způsobu řízení zvládnou i programovatelné automaty ve spojení s počítačovými programy (fuzzy logika, neuronové sítě). Výsledkem takovéhoto spojení vznikají systémy, které mohou napodobovat myšlení člověka (systém učení se a vlastní rozhodování).

Mechatronik je právě ten člověk, který má povědomí o funkci a součinnosti všech prvků obsažených v mechatronickém systému. Jeho znalosti se uplatní při návrhu, provozu a údržbě takovýchto zařízení.

Pozice mechatronika vzhledem k souvisejícímoborům:

Hlavními dovednostmi mechatronika jsou:

-        kvalifikovaná obsluha, diagnostika a opravy;

-        posuzovat jak mechanické, tak programové funkce zařízení;

-        kvalifikovaná formulace požadavků na zařízení

-        zasvěceně komunikovat s konstruktéry, projektanty, programátory a dodavateli řídící techniky;

-        kvalifikované rozhodování o výběru mechatronického systému a jeho kvality;

-        posuzování adekvátnosti ceny a obtížnosti při řešení návrhu systému;

-        vlastní nezávislé posuzování a rozhodování v oblastech mechatroniky;

-        schopnost dalšího studia v oblasti řídící techniky.

 

Mechatronik rozumí systému jak po stránce mechanické, tak po stránce řízení a programové.

Na závěr několik užitečných odkazů:

Elektrické mechatronické pohony - http://www.iskra-agv.cz/mechatronics.htm

Firma zaměřená na mechatronické systémy - http://www.mechsys.cz/cs/

Mechatronika na vysoké škole v Liberci - http://www.mechatronika.cz/

Autorství: Bc. Ludvík Kochaníček

Zdroje:

  • L. Maixner a kolektiv, MECHATRONIKA
  • http://www3.fh-swf.de/alternativ/fbm/sg-mechatronik.htm
  • http://www.slv-bz.de/ausbildungsverbund-revier/ausbildungsberufe/mechatroniker/