Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
TKM

TKM

Tekutinové mechanismy 

Tekutinové systémy

Publikovaný | Bc. Ludvík Kochaníček Profil uživatele | 6.3.2011 10:02
Vysvětlení pojmu tekutinové systémy, shrnutí základních vlastností, výhod a omezení jednotlivých systémů.

Tekutinové systémy - mechanizmy se podle druhu pracovní látky (média) rozdělují na pneumatické a hydraulické.

 

PNEUMATICKÉ mechanizmy

Pracovním médiem je stlačený vzduch. Výroba stlačeného vzduchu probíhá v kompresorech. Používaná hodnota tlakového vzduchu je do 1 MPa.

Výhody a omezení pneumatických systémů:

Výhody

- jednoduchá konstrukce

- vzduch působí jako přirozený tlumič rázů

- vzduch je stlačitelný => možnost akumulování energie

- vysoké rychlosti - 0,05 až 3 (5) ms-1

- nízké tření - jeden zdroj tlaku stačí na rozvod po celém systému

- šetrnost vůči životnímu prostředí (vzduch lze vypustit, odpadá nutnost zpětného vedení vzduchu)

- možnost použití ve výbušných prostředích

- snadná ochrana proti přetížení – pojistné ventily

 

Nevýhody

- těžko lze dosáhnout konstantních rychlostí pohybu

- nutnost velkých průtoků média

- při expanzi (rozpínání) vzduch dochází k jeho ochlazování, může dojít až k zamrznutí systému

- vzhledem k relativně nízkým pracovním tlakům jsou rozměry pneumatických zařízení poměrně velké

- vyšší úroveň hluku v místě spotřeby vzduchu (zdroj   tlakového vzduchu lze umístit v odděleném prostoru)

 


 

 

HYDRAULICKÉ mechanizmy:

Pracovním médiem je hydraulická kapalina. Tlak je vyšší než u stlačeného vzduchu a pohybuje se kolem 50 MPa a více.

Výhody a omezení hydraulických systémů:

 

Výhody

- oproti pneumatice možnost vyšší výstupní síly

- přesnost při nízkých rychlostech

- možnost zastavení v mezipolohách

- rozběh z klidu při nejvyšším zatížení

- přesnost pohybu

Nevýhody

- díky vyšší viskozitě média jsou možné pouze nižší průtoky => nižší rychlosti (0,005 až 0,5 ms-1)

- díky většímu tření v rozvodu musí být zdroje tlakového média umístěny na každém stroji zvlášť

- nutnost zpětného odvodu hydraulické kapaliny

- unikající kapalina může způsobit znečištění životního prostředí