Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Předmět

LAC » Předmět

Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány 

Rozpis učiva laboratorního cvičení

Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 13.2.2011 22:17
V této galerii najděte rozpis učiva 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač podle ŠVP, který je podrobněji rozpracován v kategorii Laboratorní cvičení - Výukové materiály.

Cílem obsahového okruhu je vybavit žáky především souborem dovedností vykonávat praktické činnosti uplatňující se především při seřizování výrobních strojů, linek a zařízení ve strojírenství, a to s přihlédnutím k hlediskům ekonomickým (pracovní výkon, spotřeba materiálu, pomocných a provozních hmot, nářadí, nástrojů apod.) a ekologickým, ale také dovednostmi volit při samostatném vykonávání pracovních činností optimální postupy práce, technologické podmínky pracovních operací, potřebné pracovní prostředky, pomocné materiály a hmoty apod. Část svých kompetencí si žáci osvojují nejprve teoretickou přípravou, nezbytnou součástí vzdělávání je pěstování návyku pečlivé a odpovědné práce. Při velké různorodosti strojů, nástrojů a pracovních pomůcek si nemohou žáci osvojit veškeré dovednosti z celé oblasti strojírenské výroby; soustředí se tedy na seřizování strojů a zařízení určitého druhu především strojů obráběcích, na tvorbu jednodušších programů pro číslicově řízené stroje.

Obsah vzdělávání je zaměřen na potřeby firem v regionu, plně se však absolventi specializují teprve zapracováním na konkrétní pracovní pozici, popř. příslušně zaměřeným dalším vzděláváním, specializačními kurzy apod.

Důležitou složkou práce žáků v obsahovém okruhu je práce s informacemi. V nejvyšší možné míře si žáci osvojují práci s výpočetní technikou a s aplikačními programy, využívanými v oblasti technologické dokumentace, např. při kreslení výkresů strojních součástí a tvorbě programů pro CNC stroje.

 

 Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • Školní vzdělávací program, učební osnovy