Login:
Heslo:
Registrace nového uživatele
Předmět

STE » Předmět

Základní informace o předmětu - charakteristika, učební a tématické plány 

Rozpis učiva strojírenské technologie

Publikovaný | Ing. Zdeněk Stavinoha Profil uživatele | 12.2.2011 23:36
V této galerii najděte rozpis učiva 1. ročníku oboru Mechanik seřizovač podle ŠVP, který je podrobněji rozpracován v kategorii Strojírenská technologie - Výukové materiály.

Cílem vyučovacího předmětu strojírenská technologie je poskytnout žákům vědomosti o strojírenských materiálech, o jejich zpracování v polotovary a způsobech přeměny polotovarů ve výrobky. Tyto vědomosti jsou součástí širokého odborného základu vzdělání každého kvalifikovaného pracovníka ve strojírenství a příbuzných odvětvích. Částí obsahu vyučovacího předmětu je přehled technických vlastností, o zkouškách mechanických a technologických vlastností strojírenských materiálů. Těžiště obsahu této části je v učivu o vlastnostech a použití těchto materiálů, o jejich třídění, rozlišování a označování. Rovněž je probírána technologie výroby jednotlivých druhů technických materiálů, a to především u materiálů nejvýznamnějších pro obor přípravy jako je ocel, litina a barevné kovy s uváděním podrobností o technologiích a technologických zařízeních.

Pro zvýšení účinnosti výchovně vzdělávacího procesu je třeba využívat mezipředmětové vztahy, zejména s vyučovacími předměty fyzika, technické kreslení, strojnictví, technologie a s odborným výcvikem a naopak.

 

Autorství: Ing. Zdeněk Stavinoha

Zdroje:

  • Školní vzdělávací plán, učební osnovy