SŠ-COPT Kroměříž

Mechanik elektrotechnik

Nový (velmi) prestižní studijní obor SŠ-COPT Kroměříž

„Studujte v duchu čtvrté průmyslové revoluce.“

do 1. března 2018
Přihlášky ke studiu
na SŠ-COPT Kroměříž
duben 2018
Jednotná přijímací zkouška
CERMAT (MAT a ČJL)
1. září 2018
Zahájení studia
Úspěšní žáci dosáhnou tří kvalifikací v jednom studijním oboru za čtyři roky.

Za tři roky studia mohou získat

1
Výuční list v oboru elektrikář
2
Kvalifikaci § 5 Vyhl. č. 50/78 Sb.

Po dalším roku studia

3
Maturitní vysvědčení v oboru mechanik elektrotechnik
+
K tomu získání dalších odborných kompetencí ve smyslu průmyslové revoluce 4.0.
Nový čtyřletý maturitní obor, tedy vzhledem k obsahu učiva a možnostem získaných kompetencí žáků můžeme směle nazvat Hattrick++.

Jak to vlastně vzniklo?

Že elektrotechnika a digitalizace hýbe světem, to víme už dávno. Současná doba však potřebuje univerzální odborníky ovládající jednak slaboproudá zařízení, výkonovou elektroniku a současně i silnoproudou elektrotechniku a automatizaci. Také je všeobecně známé to, že kdo se neadaptuje na reálné podmínky doby, tak zanikne. Proto vedení školy pověřilo skupinu odborných učitelů a ve spolupráci s našimi sociálními partnery vznikl vzdělávací obor korelující s průmyslem 4.0. Vybrali jsme to nejlepší, nejmodernější a nejaktuálnější z elektroniky, digitalizace, informatiky, robotických systémů, automatizace a systémů umělé inteligence. Naší snahou bylo reflektovat současný stav, kdy vznikají obrovské technologické změny a byznys se přesouvá na internet. Výsledkem je doslova revolučně zpracovaný nový školní vzdělávací program mechanik elektrotechnik, o jehož absolventy už nyní projevují mimořádně velký zájem místní i nadregionální firmy.

Vyučované předměty

Úplný seznam předmětů lze nalézt v učebním plánu Školního vzdělávacího programu ME SŠ-COPT Kroměříž. Mimo klasických všeobecně vzdělávacích předmětů, ve kterých mají nejvyšší hodinové dotace Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika a Informační a komunikační technologie se budou učit hlavně předměty odborné a odborný výcvik. Přehled odborných předmětů je uveden v následující tabulce včetně hodinových dotací za týden v jednotlivých ročnících.

PředmětZkr.Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1.2.3.4.
EkonomikaEKO0023
Technická dokumentaceTED2100
Základy elektrotechnikyZET4200
Elektrotechnická měřeníEME0200
ElektronikaELN1112
Elektrotechnická zařízeníENZ1122
Mikropočítačová technikaMIT0311
RobotikaROB0022
MechatronikaMET0030
Programování a simulacePAS0022
Odborný výcvikODV610,510,510,5
Doporučujeme vám pozorně shlédnout video, kde uvidíte konkrétní náplň odborného výcviku a odborných předmětů, aby lépe vyhovovaly požadavkům firem, přáním žáků i potřebám průmyslu 4.0.

FAQ - otázky a odpovědi

Je tento studijní obor i pro děvčata? Eliška

Ano, studijní obor je určen i pro dívky. V naší škole studuje i řada dívek (děvčata jsou velmi spokojená) a absolventky oboru elektrotechnika vždy po maturitě nalezly dobré uplatnění v praxi, případně na vysokých školách technického zaměření.

Jakou náplň má předmět Technická dokumentace? David

Předmět seznamuje žáky se základními způsoby zobrazování strojírenských prvků a součástí a učí je grafickému vyjadřování. Rozhodující je znalost schematických značek v elektrotechnice a dovednost jejich používání v elektrotechnické dokumentaci při čtení a kreslení elektrotechnických schémat. Učivo také rozvíjí prostorovou představivost a obrazotvornost při zobrazování těles a při vytváření asociací mezi reálnými předměty a jejich technickým zobrazením.

Počítače a automatizace mě moc baví, máme to v rodině, ale mám strach ze základů elektrotechniky. Dá se to zvládnout? Karolína

Základy jste probírali již ve fyzice na ZŠ. Neměj strach, určitě se to dá zvládnout. Děvčata jsou v tomto oboru často ještě pečlivější a úspěšnější jak chlapci.

Ale já mám strach z matematiky. Kristián

Budeš-li se učit, nemusíš se strachovat. Matematika je důležitá a je na každé SŠ.

Jak je to s odborným výcvikem? Adam

Odborný výcvik je v prvním ročníku vždy 2 dny za 14 dní. Ve druhém, třetím a čtvrtém roce pak vždy 3 dny za 14 dní. Výuka probíhá formou konkrétních praktických úloh a často připomíná hru. Ve 2. a 3. ročníku žáci navíc také absolvují tzv. souvislou praxi v délce 14 dnů u vhodné firmy s odborným zaměřením. Odborný výcvik mají naši žáci nejraději. Část závěrečné i maturitní zkoušky je rovněž z praxe.

Hodně se zabývám výpočetní technikou a programováním a baví mě Arduino. Naleznu u vás ve škole pochopení? Ondřej

Studijní obor je zaměřen právě na tuto problematiku. Nic lepšího nenalezneš v širokém okolí. A hlavně moderní technické vybavení laboratoří a dílen je bezkonkurenční. V posledních letech nad rámec programování se zaměřujeme také na nejrůznější systémy na platformě Arduina a na robotické stavebnice. Bude tě to hodně bavit a to nemluvím o projektech, do kterých by ses mohl zapojit.

Můj kamarád ze ZŠ v „COPTU“ studuje a říkal mi, že si při studiu vydělá i nějaké peníze. Vymýšlí si, nebo je to pravda? Tadeáš

Studijní obor ME patří mezi obory, kde si žáci mohou v rámci odborného výcviku přivydělat, pokud vykonávají produktivní práci. Tedy tvůj kamarád mluví pravdu a navíc je tu možnost získat stipendium od firem pro nejlepší studenty.

Všude ve firmách slyšíme, že požadují po studentech a absolventech praxi, praxi a zase praxi. Marek

To je pravda, my to slyšíme neustále také. Je třeba říci, že právě proto náš nově koncipovaný obor ME má 3x více praxe v porovnání s klasickými „průmyslovkami“. Navíc naši žáci si snadno zajišťují placenou praxi ve svém oboru i v době prázdnin. Co je však asi nejdůležitější je to, že absolvent oboru ME nebude mít problém získat vhodné zaměstnání, jež ho bude bavit, bude mu umožněn kariérní růst a také nadstandardní finanční příjmy. Další náš zásadní a potěšující poznatek je, že avandgardní technické vysoké školy nyní začaly zavádět nové studijní obory přímo korelující s oborem ME a digitálním průmyslem 4.0. To předurčuje pro naše žáky snadnější přijetí i studium na těchto VŠ.

Další otázky ohledně nového studijního oboru Mechanik elektrotechnik vám budou profesně zodpovězeny na dnech otevřených dveří SŠ-COPT Kroměříž.

8. 12. 2017 / 9. 12. 2017 / 12. 1. 2018 / 13. 1. 2018 / 9. 2. 2018

Obracejte se přímo na k tomuto oboru nejpovolanější osoby

Ing. Luděk Kozárek
zástupce ředitele
Mgr. Martin Doležal
PMK OPE