Karta oboru PT-ŠVP, 23-43-L/51
Vzdělávácí program23863/04-23, PT