Informační nástěnka - veřejná oznámení
UKONČENÍ SYSTÉMU SAS
Vážení rodiče, system SAS byl k 1. pololetí ukončen a naše škola přešla na nový informační systém.
V současné době už vše zadáváme do nového systému EduPage, který je dostupný na https://coptkm.edupage.org/login/.
Známky do něj jsou doplňovány i od 15.1. zpětně.
Všichni žáci byli o tomto přechodu informováni a byly jim vygenerovány přístupové údaje,
pro rodiče budeme generovat a předávat kontaktní údaje na nejbližších třídních schůzkách.

      Ing. Luděk Kozárek
      zástupce ředitele
      Střední škola-Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
      Nábělkova 539/3
      767 01 Kroměříž
      573 308 227, 573 335 211
      mobil: 739 400 300
      IČO 00568945
      DIČ CZ00568945
      ID DS: vyhmjux

Termín vyvěšení oznámení od 1.2.2019 do 30.6.2019, typ: Oznámení ZŘ, aktualizováno: 28.3.2019 10:37:22, zadal a aktualizoval Ing. Kozárek Luděk
TERMINÁŘ
2019
1.1 ..... Státní svátek - Nový rok, Den obnovy samostat. českého státu
2.1 ..... Vánoční prázdniny
3.1 ..... Zahájení vyučování dle rozvrhu (lichý týden)
8.1 ..... Porada úseku TVaV 14:00
18.1 ..... Den otevřených dveří - 13:00 až 17:00
19.1 ..... Den otevřených dveří -   8:00 až 12:00
16.1 ..... Uzavření hodnocení za 1. pololetí
21.1 ..... Dodat klasifikační tištěné ZPRÁVY + do 10:00 v eln. podobě ("K")
22.1 ..... 3. pedagogická rada - hodnocení výsledků vzdělávání za 1.pol.
23.1 ..... Tisk výpisů z pololetního vysvědčení
25.1 ..... 10. reprezentační ples SŠ-COPT Kroměříž
31.1 ..... Výdej pololetního vysvědčení - výpisů 12:00 (ODV 13:00)
1.2 ..... Pololetní prázdniny, Porada úseku, školení BOZP, PMK
15.2 ..... Den otevřených dveří - 13:00 až 17:00
25.2 ..... Jarní prázdniny do 3. 3. 2019
19.2 ..... Dokončení prací SOČ
20.2 ..... Návštěva veletrhu AMPER Brno BVV Et, PE
1.3 ..... Přijímací řízení - odevzdání přihlášek na SŠ
5.3 ..... Porada úseku TVaV 14:00
8.3 ..... Třídní kola SOČ
20.3 ..... Přijímací zkoušky NANEČISTO
26.3 ..... Celoškolní shromáždění ke Dni učitelů
..... Školní kolo SOČ
2.4 ..... Porada úseku TVaV 14:00
9.4 ..... Focení tříd
10.4 ..... Písemná společná část MZ - jaro 2019, dle pokynů MŠMT
11.4 ..... Písemná společná část MZ - jaro 2019, dle pokynů MŠMT
11.4 ..... Uzavření hodnocení 3. čtvrtletí
12.4 ..... Jednotné přijímací zkoušky 1. termín
15.4 ..... Klasifikační přehledy  do 10:00 hod.
15.4 ..... Jednotné přijímací zkoušky 2. termín
16.4 ..... 3. třídní schůze SRP COPT - 15:30 hod
..... exkurze iKAP - NKP Dolní Vítkovice
17.4 ..... Zasedání přijímací komise UO
17.4 ..... Focení tříd
18.4 ..... Velikonoční prázdniny
19.4 ..... Svátek - Velký pátek, Velikonoční prázdniny
22.4 ..... Státní svátek  - Velikonoční pondělí
25.4 ..... Návštěva žáků SOŠT Zlaté Moravce v COPT Kroměříž 
26.4 ..... Návštěva žáků SOŠT Zlaté Moravce v COPT Kroměříž 
17.4 ..... Uzavření hodnocení maturitních tříd
22.4 ..... Klasifikační přehledy maturitních tříd do 10:00 (eln "K")
23.4 ..... 4. pedagogická rada - hodnocení výsl. vzdělávání matur. tříd
29.4 ..... Souvislá praxe AtE3, MS3 (do 10.5.)
26.4 ..... Výdej vysvědčení maturitních tříd
26.4 ..... MAJÁLES 2019
29.4 ..... Studijní volno k MZ, Zajištění obědů PMZ, ŠMK
30.4 ..... Studijní volno k MZ
1.5 ..... Státní svátek - Svátek práce
2.5 ..... Společné části MZ - jaro 2019, dle pokynů MŠMT
7.5 ..... Porada úseku TVaV
8.5 ..... Státní svátek - Den vítězství
9.5 ..... Praktická část MZ (dle rozpisu)
13.5 ..... Jednotné přijímací zkoušky 1. náhradní termín
14.5 ..... Jednotné přijímací zkoušky 2. náhradní termín
10.5 ..... Ústní část MZ (dle rozpisu)
13.5 ..... Souvislá praxe PTE1, AtE2, MS2 (do 24.5.)
15.5 ..... Soutěž automechaniků Automobileum
16.5 ..... 26. Seminář - Celoživotní učení (SK)
17.5 ..... 26. Seminář - Celoživotní učení (SK)
23.5 ..... Uzavření hodnocení 3. ročníků  UO, At3, MS3
28.5 ..... Focení pracovníků COPT - 13:30
28.5 ..... 5. pedagog. rada - hodnocení výsl. vzděl. 3. ročníků  UO, At3,MS3
29.5 ..... POKOS, ukázka vojenské techniky
29.5 ..... Vysvědčení 3. ročníků UO, At3, MS3 k podpisu
30.5 ..... Výdej ročníkových vysvědčení 3. ročníkům UO 12:00
31.5 ..... Zajištění obědů předsedům ZZ
3.6 ..... ZAHÁJENÍ ZZ (dle rozpisu)
4.6 ..... Porada úseku TVaV 14:00
4.6 ..... Schůzky rodičů budoucích 1. ročníků
5.6 ..... Schůzky rodičů budoucích 1. ročníků
6.6 ..... Schůzky rodičů budoucích 1. ročníků
7.6 ..... Harmonogram slavnostního vyřazení absolventů školy
13.6 ..... Uzavření hodnocení pokračujících tříd
18.6 ..... 6. pedagogická rada - hodnocení výsl. vzděl. pokrač. roč. 13:00
20.6 ..... Návštěva pracovníků COPT KM ve SOŠT Zlaté Moravce
21.6 ..... Návštěva pracovníků COPT KM ve SOŠT Zlaté Moravce
21.6 ..... Doplňkové předmětové zkoušky maturujících ročníků
24.6 ..... Slavnostní vyřazení absolventů DK
24.6 ..... Opravné předmětové zkoušky maturujících ročníků 8:00
25.6 ..... Opravné předmětové zkoušky maturujících ročníků 8:00
25.6 ..... Doplňkové předmětové zkoušky 3. ročníků UO
26.6 ..... Opravné předmětové zkoušky 3. ročníků UO 8:00
27.6 ..... Opravné předmětové zkoušky 3. ročníků UO 8:00
27.6 ..... Předávání tříd, šaten, úklid pracovišt, sportovní den
28.6 ..... Výdej vysvědčení, příprava Archivace dokumentů
1.7 ..... Hlavní prázdniny
Termín vyvěšení oznámení od 1.9.2018 do 30.6.2019, typ: Oznámení ZŘ, aktualizováno: 21.2.2019 14:07:13, zadal a aktualizoval Ing. Kozárek Luděk