Informační nástěnka - veřejná oznámení
Třídní schůzky a rada důvěrníků
Třídní schůzky a rada důvěrníků

20.11.2018 v 15:00hod. rada důvěrníků
                      v 15:30 hod. třídní schůzky

16.4.2019 v 15:00hod. rada důvěrníků
                    v 15:30hod. třídní schůzky


Termín vyvěšení oznámení od 20.10.2018 do 30.4.2019, typ: Oznámení SRP COPT KM, aktualizováno: 1.11.2018 14:27:22, zadal Ing. Kozárek Luděk