Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta