Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Cesta ke knihám

Dne 20. 1. 2023 žáci At1 navštívili Knihovnu Kroměřížska, kde pro ně paní ředitelka Kašpárková připravila přednášku na téma Židé v Kroměříži, ghetto, historie. Po velmi zajímavé přednášce byli žáci seznámeni s možnostmi vypůjčení nejenom knih, ale také audioknih nebo komiksů. Navíc jim byly představeny i další nepřehlédnutelné nabídky služeb, jako je Europe Direct, které poskytuje informace ohledně studia a práce v rámci zemí EU, což může být pro naše žáky nepopiratelným benefitem.

Kandusová Ingrid, Mgr.