Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Veřejnost
12.11.2018
Projekt IKAP 

SŠ – COPT Kroměříž je partnerem projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. Realizací projektu by mělo být dosaženo zvýšení zájmu žáků škol o polytechnické vzdělávání v Zlínském kraji. Jednou z aktivit IKAP je podpora volnočasových aktivit pro základní školy kroměřížského regionu.

Naše škola nabízí žákům základních škol následující volnočasové aktivity, které probíhají v odpoledních hodinách v budově naší školy. Kroužky probíhají pravidelně jednou za dva týdny v rozsahu 1-2 hodin a jsou vedeny našimi zkušenými pedagogy.
Jedná se o těchto 5 aktivit:
1. Robotika a automatizace
/konstrukce robotických zařízení, programování dronů, návrh a konstruování dílů robotu pomocí 3Dtisku/

2. Základy PC grafiky a WEB Designu
/tvorba webových stránek, CorelDraw/

3. Základy elektroniky
/práce s elektro stavebnicemi, sestavování elektronických a integrovaných obvodů/

4. Automechanik Junior
/opravárenství a diagnostika motorových vozidel/

5. Programování a počítačové simulace pro ZŠ
/tvorba programů a her pomocí programovacích jazyků/


Žáci základních škol formou vzájemného vzdělávání spolu s žáky SŠ-COPT Kroměříž rozvíjí nové polytechnické vědomosti, znalosti a dovednosti v příslušných oborech.

Pokud máte o některou volnočasovou aktivitu zájem, kontaktujte Mgr. Janu Nevřalovou – email: jana.nevralova@coptkm.cz

 

Fotografi zde.