Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Svařování
Základní kurzy svařování
- elektrický oblouk (Z-E1) - ZK 111 1.1
- plamen (Z-G1) - ZK 311 1.1
- ochranná atmosféra CO2 (Z-M1) - ZK 135 1.1

Úřední zkoušky svařečů dle ČSN EN 287-1

Další
- svářečský dozor ve firmách
- přezkoušení svářečů
- zaškolení svářečských pracovníků

Kontakt:
Bc. Jaroslav Bečica
Tel: +420 573 504 561
jaroslav.becica@coptkm.cz
Počet návštěv:  132319   |   mapa webu                   SŠ - COPT Kroměříž - Aplikace a design:  ALMEO s.r.o., běží na redakčním systému WebIdeal