Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

3. termín ZZ prosinec 2020

Informujeme o třetím termínu závěrečných zkoušek v prosinci 2020:

1.12. Písemná část ZZ – max 240 min. + 30 min. zadání tj. 7.00 – 11.30

2. – 3.12. Praktická část ZZ- max 7 hod./den tj. 7.00 – 14.00

7.12. Ústní část ZZ v 12.00 hod.

Změna je možná na základě pokynů MŠMT.